Międzynarodowe Seminarium kontaktowe – eTwinning projects for students with special needs

Międzynarodowe Seminarium kontaktowe – eTwinning projects for students with special needs

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez słowackie biuro eTwinning w dniach 26-28 kwietnia 2018 w Bratysławie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 4 marca 2018 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 6-18 lat
  • zarejestrowanych w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

ZASADY UDZIAŁU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Bratysława.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2018 (do 23:59).