Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Language teaching and learning through eTwinning

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Language teaching and learning through eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Language teaching and learning through eTwinning organizowane przez serbskie biuro eTwinning w dniach 28-30 listopada 2019 w Belgradzie (Serbia). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 7-15 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do  13 października 2019 czekamy na zgłoszenia:

  • nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning
  • nauczycieli języków obcych pracujących z uczniami w wieku 7-15 lat
  • komunikujących się w języku angielskim
  • zainteresowanych realizacją projektów Erasmus+ (KA1, KA2)
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Belgrad

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 października 2019 (godz. 23:00). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.