Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Learning and respecting intercultural values

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Learning and respecting intercultural values

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Learning and respecting intercultural values” organizowane przez armeńskie biuro eTwinning w dniach 16-19 maja 2019 w miejscowości Aghveran, w Armenii. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w dowolnym wieku. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 23 kwietnia 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning i pracujących z uczniami w wieku 10-18 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

 

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Zasadami udziału w spotkaniach organizowanych przez program eTwinning oraz wypełnić, podpisać i wysłać oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Armenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 kwietnia 2019 (godz. 23:00).

Uczestnicy wydarzenia muszą posiadać ważny paszport.