Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Math&Science

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Math&Science

Zapraszamy na seminarium kontaktowe eTwinning z udziałem nauczycieli z Armenii, Gruzji, Włoch, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Spotkanie odbędzie się 4-7 października 2018 w Warszawie.

Do 26 września 2018 czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych,
  • zarejestrowanych w programie eTwinning,
  • uczestniczących w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy,
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

Formularz zgłoszeniowy, program oraz wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie konferencji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy. Organizator przewiduje zwrot kosztów podróży (w przypadku odległości powyżej 100 km, wg. zasad udziału w spotkaniach)