Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Participation démocratique

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Participation démocratique

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Participation démocratique organizowane przez francuskie biuro eTwinning w dniach 26-28 kwietnia 2019 w Lille. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 12-18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 17 marca 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-18 lat
  • komunikujących się w języku francuskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Lille

Zasady udziału  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 marca 2019 (godz. 23:00).