Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Robotics for eTwinning projects

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Robotics for eTwinning projects

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Robotics for eTwinning projects organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach 19-22 sierpnia 2019 w Valmierze, Łotwa. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10–18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 2 lipca 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim
  • nauczycieli każdej specjalności uczący uczniów w wieku 10-18 lat
Formularz zgłoszeniowy  

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Valmiera

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 lipca 2019 (godz. 23:00).