Międzynarodowe seminarium kontaktowe –  Weimarer Dreieck

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Weimarer Dreieck

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Weimarer Dreieck organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 24-26 października 2019 w Berlinie, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 1 września 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku niemieckim
  • nauczycieli każdej specjalności uczący uczniów w wieku 10-18 lat
Formularz zgłoszeniowy  

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Berlin

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 września 2019 (godz. 23:00).