Międzynarodowe seminarium online – eTwinning and media literacy for VET teachers

Międzynarodowe seminarium online – eTwinning and media literacy for VET teachers

 

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online eTwinning and media literacy for VET teachers skierowane do nauczycieli pracujących w szkołach branżowych, technicznych i zawodowych. Spotkania w ramach wydarzenia odbędą się na platformie MS TEAMS w dniach 20-21 maja 2021r. (godziny popołudniowe). Prowadzone będą w języku angielskim. Organizatorem jest fińskie Biuro eTwinning. Podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 3 maja 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkole branżowej, technicznej lub zawodowej,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 3 maja 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

 

Formularz zgłoszeniowy