Międzynarodowe seminarium online – Our Beloved Baltic Sea region

Międzynarodowe seminarium online – Our Beloved Baltic Sea region

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Our Beloved Baltic Sea region dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego. Wydarzenie zostanie zorganizowane online na dedykowanej platformie w dniach 24-25 września 2020 (godziny popołudniowe) i skierowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 13 września 2020 (godz: 23:59) czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Początkujących w programie eTwinning
  • Pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy