Międzynarodowe szkolenie online: Learning Spaces

Międzynarodowe szkolenie online: Learning Spaces

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe szkolenie online Learning Spaces organizowane przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 2-4 marca 2022 (godziny popołudniowe). Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących z dowolną grupą wiekową i prowadzone będą w języku angielskim.

Do 13 lutego 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 13 lutego 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy