Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego online – Critical Digital Literacy with eTwinning

Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego online – Critical Digital Literacy with eTwinning

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – Critical Digital Literacy with eTwinning organizowane w formule online przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 26-28 maja 2021 r.  w godz. 15:00 – 18:30 na platformie MS Teams. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w dowolnym typie szkoły. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Do 11 maja 2021 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 11 maja 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy