Migration – the circle of life

Migration – the circle of life

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

Koordynatorzy:
Katarzyna Sopolińska

Szkoła partnerska:
Lucas Rey-Matias Landaburu (Hiszpania)
Ano Syros Primary School (Grecja)
Istituto Paritario “Pio XI” di Roma – Plesso Secondaria di I Grado (Włochy)
Petro Sahaidachny specialized school № 81 of Lviv (Ukraina)

Obszary tematyczne:
informatyka, geografia, historia/WOS, sztuka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/25040/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

 

Głównym założeniem projektu była praca w międzynarodowym gronie nad migracją ptaków, ich zwyczajami i trasami przelotowymi, a następnie (w drugiej części wspólnych działań) nad migracją ludzi. Punktem wyjścia były loty ptaków w różne rejony świata, w tym tereny naszych partnerów i obecność przedstawicieli wielu gatunków ze wschodu u nas.

Uczniowie śledzili ich trasy przelotowe, potrzeby różnych gatunków, czas w którym podróżują, powody dla których wyruszają w tak niebezpieczną podróż i sposoby nawigowania. Odkryli, że ptaki, które są u nas chronione bywają dla zabawy łapane w innych krajach (w tym partnerskich – Hiszpania, Grecja), dlatego zdecydowali się na zorganizowanie kampanii społecznej informującej o naszych rodzimych ptakach, ich roli w naszym ekosystemie. Tym działaniom towarzyszyły różne aktywności: liczenie ptaków, budowanie karmników i umieszczanie budek lęgowych, praca z mapą, kodowanie itp.

Projekt rozpoczęli od zaprojektowania wspólnego logo, które podróżowało z jednego partnerskiego kraju do drugiego. Każdy uczestnik projektu miał udział w tym zadania .

Pierwsze pięć miesięcy wspólnych działań poświęcili badaniu migracji ptaków. Poznawali wędrujące gatunki, śledzili ich trasy i zwyczaje. Uczyli się o czyhających na nie niebezpieczeństwach i warunkach w krajach goszczących. Przejęci ich losem zaplanowali kampanię społeczną informującą o życiu i ochronie ptaków migrujących. Poznali przy tym aspekty techniczne i formalne organizowania tego typu akcji. Podjęli lokalne działania z wieloma instytucjami wspierającymi tego typu  aktywności, budowali karmniki, budki lęgowe itp.

Od badania wędrówek ptaków przeszli do przyglądania się migracjom ludzi, zarówno współczesnych, jak i w historii. Odkrywali wiele ciekawych, często nieznanych faktów, które pozwoliły zrozumieć na czym polega  ten problem, poznawali jego przyczyny i skutki. Wiedzę tę zdobywali przeprowadzając wywiady i analizując życiowe losy rówieśników, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich krajów, domów i rodziny. Badali sytuacje tych krajów, odkrywali jej historię w związku z migracjami, gościnność i trudności jakie napotykali przemieszczający się ludzie.  Np. polscy uczniowie odkryli, że ich ojczyzna gościła rodziny z Grecji i Macedonii po II wojnie światowej, o czym nie wiedzieli partnerzy z Grecji.

Działania i aktywności były tak zaprojektowane, aby uczniowie prowadzili badania i analizy dotyczące tematu migracji na dwóch płaszczyznach: strony starsi uczniowie pracowali nad migracją ludzi, a a w tym czasie uczniowie szkół podstawowych skupiali się nad migracją ptaków, która ostatecznie miała ich doprowadzić do tematu ludzi. Pracowali w grupach międzynarodowych, szkolnych, niekiedy indywidualnie. Swoim entuzjazmem i ciężką pracą przyciągnęli uwagę całej społeczności szkolnej, rodziców i instytucji wspierających podobne działania w okolic angażując ich w niektóre aktywności.

W okresie bożonarodzeniowym własnoręcznie przygotowali i wysłali kartki świąteczne do dzieci w Syrii. W ten sposób dali wyraz wsparcia dla wszystkich dzieci, które zostały wciągnięte w konflikt zbrojny. Bardzo zaangażowali się w działania, czuli się za nie odpowiedzialni i sami inicjowali najważniejsze rozwiązania. Zaprosili do projektu uczniów z rodzin uchodźców, którzy przedstawili swoje przeżycia i powody opuszczenia własnego domu.

Projekt łączył w sobie treści z podstawy nauczania historii (okres II wojny światowej i okres powojenny), geografii (czytanie mapy, poznanie położenia krajów w Europie i poza nią), przyrody (gatunki ptaków chronionych w Polsce, ich zwyczaje i potrzeby podczas przelotów), języka angielskiego (słownictwo, nazwy krajów). W swoje działania włączyli także Międzynarodowy Dzień Kropki, Godzinę Kodowania i Tydzień Kodowania.

Partnerzy współpracują ze sobą od pięciu lat, są zaangażowani w działania projektowe od samego początku. Każde kolejne planują wspólnie z uczniami. Są zgranym i sprawdzonym zespołem, co przekłada się na jakość ich pracy i współpracy.

Ewaluację przeprowadzali na początku, w trakcie i na zakończenie projektu. Dzięki bieżącemu monitorowaniu swoich działań i ich efektów, mogli zoptymalizować kolejne działania względem potrzeb i możliwości uczestników.

Zaplanowane działania nie tylko pozwoliły w sposób interdyscyplinarny dotknąć tematu migracji ptaków i ludzi, ale przede wszystkim uzmysłowiły uczestnikom projektu, że ich działania mają sens. Społeczne zaangażowanie (najpierw lokalnie, a następnie globalnie) pozwala stać się świadomym obywatelem.

Koordynatorka