Mind the SPORT

Mind the SPORT

 

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

Koordynatorzy:
Małgorzata Kostian, Ewelina Kucharska, Joanna Przemieniecka

Szkoła partnerska:
Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu (Turcja)
Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes Sá, Vila Nova de Gaia (Portugalia)

Obszary tematyczne:
informatyka, biologia/przyroda, sztuka/muzyka/plastyka, język obcy, wychowanie fizyczne,

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/22905/home
http://sp314warszawa.wixsite.com/mindthesport/
http://sp314.edupage.org/blog36/?

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

 

Pierwszym celem projektu jest wpłynięcie na lepszy rozwój psychofizyczny, a w konsekwencji poprawa rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności. Drugi cel to wprowadzenie innowacyjnych metod edukacyjnych do pracy z uczniami w erze cyfrowej.

Projekt wychodzi naprzeciw dużej grupie dzieci, które mają specyficzne trudności społeczno-emocjonalne i w zachowaniu, trudności w koordynacji, trudności szkolne, takie jak dysleksja, problemy z zapamiętywaniem, krótki czas koncentracji, wolne tempo pracy, problemy w rozumieniu treści tekstów czytanych lub wysłuchiwanych. Wszystkie te problemy pojawiają się już w pierwszych latach nauki szkolnej i w konsekwencji prowadzą do poważnych problemów z nauką. Przyczynę kłopotów u dzieci upatrujemy między innymi w siedzącym trybie życia, spędzaniu dużej ilości czasu przed ekranem komputera lub telefonu.

Dzięki zaoferowaniu uczniom aktywności terapeutycznych i sportowych powiązanych z TIK, powszechnemu wprowadzeniu metod terapeutycznych Move to Learn lub Sherborne oraz przeszkoleniu wszystkich nauczycieli w wybranej metodzie projekt Mind the SPORT stał się innowacyjnym rozwiązaniem służącym dzieciom z trudnościami w nauce na wszystkich etapach nauki, przyczyniając się do osiągnięcia przez nich “harmonii zmysłów”.

Partnerzy nie byli zainteresowani zaprojektowaniem jednorazowej, krótkotrwałej akcji, bowiem taka nie wprowadzi żadnych konkretnych zmian. Dlatego zaplanowali rozwiązanie systemowe. Zaczęli od szkolenia kadry nauczycielskiej. Nauczyciele partnerskich szkół odbyli profesjonalne, teoretyczne i praktyczne szkolenie z wybranej metody terapeutycznej Move to Learn lub W. Sherborne. Dodatkowo, aby rodzaje proponowanych aktywności sportowych odpowiadały oczekiwaniom uczniów, wzbogacili je o elementy TIK.

Korzystali z XBOXa, ćwiczyli z Wirtualnym Trenerem, sami tworzyli filmy instruktażowe. Miesiące wiosenne minęły im pod znakiem rajdów rowerowych, zielonych szkół i ciekawych aktywności związanych z aplikacjami monitorującymi aktywność fizyczną:  Nordic Walking, Endomondo, Scribble Maps. Ich starania o lepszą kondycję psychofizyczną uczniów wspierali zaproszeni gościa  – Anita Włodarczyk i Tomasz Majewski, którymi uczniowie przeprowadzili wywiady.

Gromadzoną wiedzę z dziedziny sportu testowali wspólnie z partnerami biorąc m.in. udział w quizie Kahoot online z uczniami z Portugalii i Turcji. Choć nie zakładali tego na etapie planowania, wprowadzili Wtorki z GoNoodle dla klas 4-8 oraz Czwartki z GoNoodle dla klas 1-3.

Współpraca w zespole projektowym realizującym projekt w danej szkole jest sprawna z uwagi na wcześniejszy dokładny, szczegółowy i przemyślany podział zadań. Na samym początku ustalono  skład zespołu i podział obowiązków. Koordynator czuwał nad terminowością realizowanych zadań.

Najważniejsze etapy projektu:

 • Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nr 1
 • Szkolenie z zakresu TIK
 • Stworzenie strony internetowej projektu na WIX
 • Prezentacje szkół partnerskich
 • Zaprojektowanie logo projektu, głosowanie na TS na zwycięskie logo
 • Foldery promujące Projekt
 • Cyfrowe narzędzia edukacyjne w postaci filmów instruktażowych
 • Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe. Szkolenia do wyboru: Sherborne, Move to Learn
 • Panel dyskusyjny online (podsumowanie wiedzy ze szkoleń)
 • Wywiad ze sławnym sportowcem – film na stronie i nagranie w radiowęźle.
 • Wprowadzenie do GoNoodle w klasach 0-3. Tworzenie filmów instruktażowych podczas zajęć WF w klasach 4-6, wprowadzenie elementów Move to Learn i Sherborne do rozgrzewki na lekcjach wf.
 • Krótki program szkoleniowy dla pracowników.
 • Gry nowej generacji (X-box, mat interaktywnych sportowych, zajęcia z interaktywnym trenerem) – zajęcia świetlicowe.
 • Działania związane z krokomierzami i Scribble maps. Zapoczątkowanie przerw na świeżym powietrzu, plakaty promujące ich wykorzystanie
 • Stworzenie wirtualnej bazy prac dzieci. Zadanie przedwakacyjne dla uczniów – Aplikacja My fitness Pal
 • Zielone szkoły z elementami aplikacji TIK, wprowadzenie aktywnych sportowych przerw: taniec, ćwiczenia, itd.
 • Spotkanie krajów partnerskich z dziećmi w szkole partnerskiej
 • Quiz online w Appear.it o sporcie pomiędzy partnerskimi szkołami (Kahoot) poprzedzony serią quizów wprowadzających (Quizzlet/Eduplay, LearningApps)
 • Projektowanie stroju sportowego, przerwy z tańcem karnawałowym Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (2 dni). Stworzenie wirtualnej wystawy prac dzieci „Mind the Sport” Krótkoterminowa Wymiana Grup Uczniów- C6 (5 dni) w Warszawie.
 • Podsumowanie projektu – analiza i ewaluacja.

Współpraca z partnerami to niewątpliwie duży sukces tego projektu i jego ogromna wartość. Możemy śmiało powiedzieć, że dobra atmosfera współpracy i porozumienie to gwarancja sukcesu projektu. Nawet najlepszy plan nie zadziała, jeśli nie będzie “chemii” pomiędzy tymi, którzy realizują czy zarządzają projektem.

“Mind the SPORT” zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i aktywności fizycznej u dzieci oraz młodzieży. Ćwiczymy na podczas lekcji i podczas przerw śródlekcyjnych, na przerwach między lekcjami oraz po lekcjach na zajęciach świetlicowych. Łączymy przyjemne z pożytecznym, bo poprzez odpowiednią dawkę ruchu wpływamy na lepsze samopoczucie, komfort pracy, co wpływa na poprawę wyników w nauce. Pracujemy z całą społecznością szkolną, ale w centrum naszego zainteresowania pozostają dzieci z trudnościami i zaburzeniami.

Koordynatorki