Mirosław Kwiatkowski

Mirosław Kwiatkowski

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych w województwie lubuskim

Konsultant j. angielskiego i edukacji europejskiej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Posiadam wieloletnie doświadczenie  w realizacji współpracy międzynarodowej i promocji europejskich programów edukacyjnych. Od 1997 współpracuję z Fundacją Rozwoju  Systemu Edukacji w Warszawie pełniąc  funkcje promotora, trenera , ambasadora , konsultanta regionalnego w programach Socrates/ Uczenie się przez całe życie/ Erasmus+. Brałem udział  w różnorodnych kursach, wizytach studyjnych i przedsięwzięciach edukacyjnych w wymiarze międzynarodowym, w tym w projektach Rady Europy realizowanych w ramach programu Pestalozzi. Poznawanie innych systemów edukacyjnych, szeroko rozumiana edukacja interkulturowa, wymiana doświadczeń i współpraca z nauczycielami z różnych krajów w ramach wspólnych projektów edukacyjnych to obszary działania szczególnie mi bliskie.

 

Kontakt:
miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl