Mirror, mirror…

Mirror, mirror…

Przedmiot: 
języki obce
Nazwa szkoły: 
Liceum Ogólnokształcące nr 11 (w Zespole Szkół nr 19) we Wrocławiu

Koordynatorzy:
Iwona Jodłowska

Szkoły partnerskie:
Lycée Michelet i Canopé (Francja)
ITTS “A. Volta” (Włochy)

Obszary tematyczne:
języki obce, przedmiot interdyscyplinarny

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/2658/home

Nagrody i wyróżnienia:
Najlepszy projekt roku 2016
I miejsce w konkursie europejskim 2016 w kategorii wiekowej 16-19
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 


Projekt odpowiada na potrzeby ucznia XXI wieku, rozwijając jego kompetencje w zakresie komunikacji (synchroniczna i asynchroniczna komunikacji a w języku angielskim za pomocą czatu, debat, luźnych rozmów), krytycznego myślenia (refleksja na temat przyczyn i rozwiązań problemu nieakceptacji wyglądu, szczególnie u młodzieży, wpływu społeczeństwa na sposób postrzegania samego siebie, sposobów pokonania problemu, współdziałania w zespole( praca w międzynarodowych i klasowych drużynach); kreatywnego myślenia (poszukiwanie rozwiązań, komponowanie wierszy). Siłą napędową projektu były samodzielne działania uczniowskie, stymulowane bliską im tematyką i skupieniem się na rozwiązywaniu problemów, z którymi zmagają się na co dzień. Uczestnicy aktywnie angażowali się w prace: odkrywanie i analizę problemu, dyskusje, tworzenie efektu pracy grup. Przyjmowali role badaczy, autorów, poetów, współpracując, oceniając, analizując, interpretując wyniki, wyciągając wnioski, kreatywnie używając programów i narzędzi TIK. Uczestnicy mieli okazję uczyć się w szkole „ponad granicami”, gdzie można eksperymentować, dzielić się wiedzą z rówieśnikami i od nich się uczyć, wyrażać uczucia i emocje, a przy okazji dobrze się bawić.

Licealiści z Polski, Francji i Włoch rozpoznawali i poddawali krytycznej analizie problem  nieakceptacji własnego wyglądu i płynącej z tego niskiej samooceny wśród młodzieży, rozważając go pod wieloma kątami: wpływ mediów, środowiska domowego, presji rówieśników oraz sieci społecznościowych. Uczniowie omawiali problem na forum, współpracowali w grupach klasowych i mieszanych ucząc się wyrażania i obrony własnych sądów oraz szacunku dla odmiennych kultur i poglądów. Rozwijali kompetencje komunikacyjne oraz wszystkie cztery sprawności w języku angielskim. Szukając przyczyn, opracowali pytania i poddali badaniom ankietowym całą społeczność szkolną w 3 partnerskich krajach. W ankiecie wypowiedziało się 104 uczniów. Po wspólnej analizie wyników nagrane zostały raporty wideo wskazujące podobieństwa i różnice. Kolejnym krokiem było poszukiwanie sposobów podniesienia poczucia własnej wartości wśród młodzieży, co dawało okazję kształcenia umiejętności krytycznego myślenia. Zwieńczeniem projektu jest tomik poezji opublikowany z wykorzystaniem aplikacji „issuu „- zbiór krótkich inspirujących wierszy wyrażający uczucia i refleksje związane z tematyką projektu, wspólnie tworzonych w grupach międzynarodowych i klasowych.

Praca metodą projektów, przy wsparciu TIK, wpisana jest w autorski program nauczania języka angielskiego koordynatorki projektu. „Mirror, mirror…” realizowany był cyklicznie w trakcie lekcji języka angielskiego w dwóch różnych grupach z wykorzystaniem szkolnej pracowni terminalowej oraz samodzielnie w domu ucznia. Projekt realizuje założenia Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: komunikacja w języku obcym, umiejętność krytycznego myślenia (analizowanie problemu i jego przyczyn, odkrywanie różnic i podobieństw w krajach partnerskich, proponowanie rozwiązań), wyrażanie i obrona opinii i poglądów, kompetencja interkulturowa, informatyczna, współdziałanie w grupach i rozwijanie umiejętności społecznych (uświadomienie wpływu mediów oraz sposobów odbudowania poczucia własnej wartości), a także trening kreatywności i własnej ekspresji (komponowanie wierszy). Uczniowie mieli okazję nauczyć się interpretować wyniki ankiety w postaci grafów i tworzyć raporty. Pracowali również metodą problemową PBL: zidentyfikuj problem, analizuj różne aspekty, szukaj rozwiązań, utwórz produkt końcowy. Uczniowie byli zaangażowani i odpowiedzialni za własny proces uczenia, sami rozpoznawali problem, wybierali obszary do badania, współtworzyli i analizowali badanie ankietowe, wspólnie poszukiwali rozwiązań. Język angielski używany był w celu komunikacji, realizacji zadań (autoprezentacja, zadawanie pytań, wyrażanie własnych poglądów, reakcja na opinie innych, negocjowanie rozwiązań. Nagrywając ustne raporty ćwiczyli umiejętność mówienia i pokonując własną nieśmiałość.

Nauczyciele byli w stałym kontakcie e-mailowym, wymieniając się pomysłami, opracowując plan i na bieżąco modyfikując zadania. Uczniowie wykorzystywali TwinSpace, gdzie zamieszczali swoje produkty i brali udział w szeregu zadań komunikacyjnych: burza mózgów, dyskusje na forum, wyrażanie opinii (padlet), tworzenie ankiet (Google forms), negocjowanie najlepszych wyborów, odgadywanie. Komunikacja odbywała się synchronicznie (zorganizowano 2 czaty) i asynchronicznie przy użyciu różnych narzędzi web.2.0. w ramach różnorodnych zadań:

1. Who I am in a few images – próby odgadnięcia cech charakteru uczniów na podstawie kolaży ze zdjęć.
2. Introducing the issue – wybór i uzasadnienie ulubionych cytatów a TED videos
3. Dzielenie się osobistymi doświadczeniami w temacie wpływu innych na naszą samoocenę
4. Team research – wybór obszarów analizy problemu, przygotowanie pytań do wspólnej ankiety, analiza porównawcza wyników.
5. Survey report – agranie raportów z perspektywy 3 krajów partnerskich w zakresie obszarów wybranych przez grupy i zmontowanie ich w jeden wspólny raport.
6. Looking for solutions – poszukiwanie rozwiązań i sposobów odbudowania poczucia własnej wartości wśród nastolatków. (Tricider)
7. Be creative! – zabawa słowem – współtworzenie wierszy wyrażających podejście i uczucia uczniów
8. Good-bye! – odsumowanie projektu i pożegnanie się wpisy na tablicy „Padlet”
9. Evaluation – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Uczniowie mieli okazję zastosować różnorodne narzędzia TIK aby skutecznie się komunikować, współtworzyć produkty końcowe i doskonalić umiejętność pracy w grupie. Nabyli wprawę w posługiwaniu się narzędziami zintegrowanymi z TwinSpace. W celu zbierania pomysłów używali AnswerGarden. Pic Monkey i innych edytorów zdjęć, użyli w celu prezentacji kolażu zdjęć. Nagrania TED talks służyły wprowadzeniu tematu i wzbudzeniu refleksji.  Padlet posłużył jako miejsce wyrażania refleksji na temat obejrzanych filmików.  Quizy wykonano dzięki aplikacji Learning Apps. Używali też programów do edycji wideo-raportów. ThingLink pozwolił zebrać filmiki wszystkich grup międzynarodowych. Możliwe rozwiązania problemu dyskutowano z użyciem Tricider. Pisanie wierszy we współpracy z innymi odbyło się na Meeting Words. Taki dobór narzędzi wyzwolił uczniowską kreatywność, wspierał krytyczne myślenie i stanowił tez dobrą zabawę. Nowe technologie były kluczowym elementem umożliwiającym tak dużą interakcję i współpracę w obrębie grup, sprawił, że zadania projektowe były angażujące i różnorodne. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli okazję eksperymentować z nowymi narzędziami w kreatywny sposób, ucząc się od siebie nawzajem.

…Projekt, zaplanowany jako ciąg wyzwań, dał uczniom możliwość kontaktów i konfrontacji poglądów, współpracy z europejskimi rówieśnikami na przestrzeni całego roku szkolnego, jednocześnie doskonaląc ich umiejętności językowe a także ważne kompetencje kluczowe. Użycie TIK, poza umożliwieniem kontaktów ponad granicami, pobudziło uczniowskie zaangażowanie, pobudziło kreatywność za pomocą multimediów, odkryło talenty literackie, poszerzyło horyzonty myślowe, tolerancję odmienności kultur i obyczajów. Praca w międzynarodowych grupach było dla uczniów prawdziwym doświadczeniem wielokulturowości a wykonywane tam zadania nabierały większej wagi bo oceniane były przez rówieśników, co zwiększało motywację. Uczniowie zauważyli rozwój w zakresie umiejętności komunikacyjno-społecznych, pokonali nieśmiałość i brak wiary we własne możliwości. Uczestnicy nauczyli się reagować i akceptować opinie i odmienne poglądy rówieśników oraz współpracować w oparciu o zamieszczony przez innych materiał. Projekt zachęcał do wyrażania opinii, uczuć, do zastanowienia się kim jesteśmy i co stanowi naszą wartość. Wskazując sposoby walki z nieakceptacją własnej osoby, budował tak ważne dla młodego człowieka poczucie własnej wartości. Badanie ankietowe i pisanie wierszy pozwoliło zaangażować w projekt całą społeczność szkolną. Dzięki temu inni uczniowie zapragnęli uczestniczyć w podobnych projektach. Formalna i nieformalna ewaluacja projektu wskazuje, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele doceniają doświadczenie współpracy i pragną ja kontynuować…

Koordynatorka

Wszystkie materiały znajdują się na TwinSpace projektu.