Mission: Planet X

Mission: Planet X

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu

Koordynatorzy:
Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska i Magdalena Bartoszyńska

Szkoła partnerska:
CEIP La Rosa- Camino Viejo, Hiszpania

Obszary tematyczne:
fizyka, astronomia, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/45804/home
http://missionplanetx.blogspot.com

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Odkryto nową planetę X! Nadal nie ma imienia, więc Międzynarodowa Unia Astronomii zdecydowała, że naukowcy, którzy przybędą pierwsi na planetę, będą mieli przywilej nadania jej nazwy. W jej kierunku wystartowało pięć statków kosmicznych. Każdy ma na pokładzie międzynarodowy zespół hiszpańskich i polskich naukowców. Przez cały rok szkolny, zespoły te wykonywały wspólnie szereg prac interdyscyplinarnych, a w zamian za wykonane zadania otrzymywali punkty w postaci kilometrów przybliżających je do nowej planety. W trakcie podróży odkrywali różne aspekty Wszechświata, astronomii i nauk przyrodniczych oraz rozwijali znajomość języka angielskiego.

Celem projektu było upowszechnienie nauk ścisłych w szkole, zwłaszcza w zakresie astronomii. W ramach projektu uczniowie rozwijali kluczowe umiejętności niezbędne we współczesnym świecie: logiczne myślenie, samodzielne dochodzenie do rozwiązań, wyciąganie logicznych wniosków, także ćwiczyli współpracę w grupie oraz komunikację w języku obcym. Poprzez wycieczki do miejsc związanych z astronomią w ich regionie poznawali także swoje miejsce zamieszkania. W obu krajach realizujących projekt nawiązano współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi z astronomią.

W projekcie wykorzystano elementy gamifikacji, co było dla uczniów wielką motywacją. Wspólne, międzynarodowe zadania i działania ‘otworzyły’ klasy i poprzez portal eTwinning połączyły je ze światem znajdującym się poza szkołą. Nawiązana została współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”). Zorganizowane zostały wycieczki do Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia, zajęcia w Muzeum Okręgowym w Toruniu na temat życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Uczestnicy projektu wzięli także udział w eksperymencie naukowym MiniSat 2018 i wojewódzkim konkursie astronomicznym „Niebo moich marzeń”.

Praca w mieszanych zespołach przez cały rok, a także duża różnorodność zadań, podkreślała ideę włączenie wszystkich uczniów. Aby zrealizować misje, musieli się organizować, dzielić, koordynować, uzgadniać i oceniać swoją pracę jako zespół.

Wspólnie wypracowali szereg ciekawych materiałów i zrealizowali ciekawe aktywności, m.in.:

 • samouczki wideo – tutoriale, np.: Jak działa teleskop
 • podręcznik do cyfrowej bazy danych
 • projekt rakiety kosmicznej
 • kostiumy astronautów
 • lista pytań do astronoma
 • poznaj swój basecamp
 • gra w Kahoot
 • kody QR (np. z życzeniami świątecznymi)
 • spotkania na Skype
 • chmury wyrazowe z propozycjami nazwy planety X
 • e-book dotyczący krajów partnerskich
 • wirtualne Goodbye Party

Technologia ICT odgrywała bardzo istotną rolę przy realizacji projektu. Narzędzia web 2.0 były wykorzystywane przez partnerów do pozyskiwania materiałów, wymiany informacji i prezentowania efektów pracy.

Mission: Planet X stał się szansą dla uczniów do wzajemnej nauki, a także w dużym stopniu przyczynił się do wzmocnienia ich wiary we własne kompetencje i możliwości językowe. Był to ich pierwszy projekt eTwinning i okazał się bardzo pozytywnym doświadczeniem, co znalazło odzwierciedlenie w końcowej ewaluacji projektu. Uczniowie bardziej angażowali się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uczyli się pracy na online, poznali wiele nowych dla nich narzędzi TIK. Ponadto poszerzyli swoją wiedzę na temat obyczajów, kultury innych krajów. Projekt rozwijał w uczniach kreatywność, zainteresowania, mobilizował do samodzielnej pracy, a także w praktyce pokazał jak ważna i potrzebna jest znajomość języków obcych.

Społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie, rodzice i goście) na bieżąco obserwowała realizację zadań na stronie szkoły i blogu projektu. W głównym holu szkoły zorganizowano także wystawę kartek świątecznych przesyłanych przez partnerów pocztą tradycyjną. Na zakończenie przeprowadzona ewaluację działań, która objęła nauczycieli, uczniów, a także rodziców i opiekunów. Wyniki były bardziej niż zadowalające. Rodzice również dostrzegli efekty naszych działań, docenili ich atrakcyjność i (tak jak uczniowie) chcieliby, aby projekty były dalej realizowane w naszej szkole. Podkreślili, że takie aktywności bardzo wzbogacają szkolną ofertą edukacyjną.

Koordynatorki