Miteinander statt nebeneinander

Miteinander statt nebeneinander

Przedmiot:
Obywatelstwo

Nazwa szkoły:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Koordynatorzy:
Bożena Cudak i Dorota Szafraniec

Szkoły partnerskie:
“Kapitan Petko voivoda” Vocational school of Electrical engineering and Electronics (Bułgaria), Växjö Katedralskolan (lycée Katedral de Växjö – Szwecja), Halepaghen-Schule (Niemcy), Liceo Classico Statale “Sesto Properzio” (Włochy), TED Isparta Koleji Özel Ortaokulu (Turcja),

Obszary tematyczne:
obywatelstwo, języki obce, socjologia, nauki społeczne

Język:
niemiecki i angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97573/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Podstawą partnerstwa 6 szkół z Polski, Niemiec, Włoch, Szwecji, Bułgarii i Turcji była praktyczna wiedza i aktywne uczenie się w celu poszerzenia wiedzy, nabycia nowych umiejętności, rozwinięcia świadomości obywatelskiej i tożsamości europejskiej oraz zebrania niezbędnych doświadczeń. W imię wielojęzyczności uczestnicy projektu pracowali w języku niemieckim i angielskim.

Celem projektu było wdrażanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz społeczności lokalnej i podejmowania inicjatyw na płaszczyźnie międzynarodowej. Ogromny nacisk kładziono również na rozwijanie kompetencji międzykulturowych. Pokonując różnice kulturowe i społeczne oraz stosując różne style komunikacji uczniowie pracowali w pierwszym roku projektu na platformie eTwinning nad następującymi podprojektami: Zrozumienie zamiast współczucia, Pomoc zamiast wykluczenia, Integracja, a nie asymilacja.

Poprzez publikowanie artykułów i komentowanie prac innych współuczestniczyli w budowaniu dialogu międzykulturowego na temat sytuacji ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, biednych, bezdomnych, sierot i emigrantów oraz form pomocy zarówno ze strony instytucji państwowych, organizacji pozarządowych jak i danej szkoły oraz samych uczestników projektu. Proces komunikacji i współpracy przez Internet został zintensyfikowany przez międzynarodowe spotkania projektowe, podczas których uczestnicy zapoznali się bezpośrednio (warsztaty, projekty, spotkania, wizyty) z działalnością wybranych urzędów, organizacji lub instytucji krajów partnerskich, mających na celu zlikwidowanie zróżnicowania społecznego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Punktem kulminacyjnym tej części projektu były akcje dobroczynne wypracowane wspólnie z partnerami zagranicznymi, a przeprowadzone przez każdą szkołę we własnym regionie. Przyjmowały one różne formy: prelekcje informacyjne, plakaty, broszury, filmy, koncerty, aukcje, zbiórki pieniężne, sprzedaż słodyczy, wody mineralnej, pieczywa, biżuterii. Fundusze zebrane w ramach wspólnej akcji No water – No life na rzecz kampanii wodnej Polskiej Akcji Humanitarnej PAH Studnia dla Południa (3600 euro) zostały przekazane na projekty wodne PAH w Sudanie Południowym. Akcję Dom dla bezdomnych przeprowadziliśmy na rzecz Caritas w Asyżu. Swoimi przeżyciami, refleksjami i wnioskami uczniowie dzielili się w TwinSpace (artykuły, zdjęcia) i podczas spotkań międzynarodowych (prezentacje multimedialne).

W drugim roku partnerstwa w ramach podprojektów Współpraca zamiast konkurencji i Współdziałanie zamiast braku zainteresowania wykazali, że mimo różnic w kulturach europejskich i społecznościach lokalnych współpraca gospodarcza, polityczna, kulturalna i naukowa krajów Europy może być równie efektywna i owocna jak międzynarodowe partnerstwa szkół. Uzupełnieniem przykładów dobrej praktyki przedstawionych w TwinSpace były wspólne wizyty i warsztaty w wybranych przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz wystawa „Międzynarodowa działalność szkoły” zorganizowana na spotkaniu w Växjö. W tygodniowej międzykulturowej klasie tworzonej podczas każdego spotkania międzynarodowego uczniowie wszystkich szkół partnerskich razem uczestniczyli w lekcjach, warsztatach, wykładach, przeprowadzali projekty, poznawali okolice i spędzali czas wolny. Dla lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia istotne były „kamienie milowe” historii krajów partnerskich realizowane w formie krótkich projektów, które pomogły wyjaśnić specyfikę społeczeństwa danego regionu.

Materiał zgromadzony naTwinSpace stał się podstawą pierwszych dwóch wydań międzynarodowego czasopisma szkolnego Miteinander założonego podczas tego projektu.

Praca szkolnych zespołów Comenius nad poszczególnymi podprojektami była monitorowana bezpośrednio na platformie eTwinning i w formie prezentacji podsumowujących przedstawianych na spotkaniu międzynarodowym kończącym dany projekt. Poprzez prezentacje Aktywny obywatel Europy szkolne zespoły Comenius podsumowały dwuletnią pracę i określili nabyte podczas tego projektu kompetencje obywatelskie, społeczne i międzykulturowe.

W trakcie trwania projektu odbywała się ciągła i intensywna wymiana doświadczeń pedagogicznych dotyczących każdego z etapów i celów współpracy. A o rozwoju projektu i osiągniętych rezultatach informowano sukcesywnie na stronach internetowych szkół partnerskich, oraz poprzez lokalne media. Ważnym elementem było również dalsze rozpowszechniania idei wprowadzenia praktycznej edukacji międzykulturowej w program szkoły.

    

Tradycyjne zadania domowe czy praca online?

…W ramach projektu Comenius „Razem a nie obok siebie” nasza grupa DSD pracowała na platformie eTwinning. Publikując swoje artykuły i komentując pracę uczniów z Niemiec, Szwecji, Turcji, Włoch i Bułgarii dyskutowaliśmy na różne tematy dnia codziennego. I tak dowiedzieliśmy się, jak młodzi Europejczycy postrzegają świat XXI wieku, o czym marzą, co ich dręczy, jaki mają system wartości.

Podoba się nam ta praca, ponieważ komunikowanie się z rówieśnikami różnych szkół europejskich nadaje naszej nauce sens. Z chwilą, kiedy otrzymujemy komentarz do naszego artykułu lub sami odpowiadamy na artykuł ucznia włoskiego lub niemieckiego, nauka języka niemieckiego staje się praktycznym działaniem, które nie tylko dostarcza nam konkretnej wiedzy, ale także przynosi ze sobą pewne doświadczenie na przyszłość.

Dzięki takim projektom oddalenie przestaje być problemem, a nasze „zadania domowe” przestają być jedynie nielubianym obowiązkiem szkolnym. Uważamy, że taka forma pracy z uczniami powinna być w naszej szkole kontynuowana. Jest ona bowiem pewnym urozmaiceniem codzienności szkolnej i „zbliża nas” do Europy…

                                               Wypowiedź uczniów: Joanna Ładyga, Jakub Styburski

(równocześnie jest to fragment artykułu opublikowanego przez tych uczniów na TwinSpace w. j. niemieckim do Aktywności – Współdziałanie zamiast braku zainteresowania)

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zgromadzone są na jego TwinSpace.