Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie

Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie


Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie

Koordynatorzy:
Artur Baranowski

Szkoła partnerska:
IES PASCUAL CARRION, Spain
REMEDIOS VAZQUEZ AZORIN, Spain
SOU “Vasil Levski”, Bulgaria
Platon Schools, Greece
Scoala Gimnaziala nr 1 Perisoru, Romania
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Kaltinėnai Litwa
I wiele innych

Obszary tematyczne:
biologia/przyroda, język obcy, zawodoznastwo

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10033/
http://youthworkperspectivesineurope.blogspot.com/p/students-blogs.html

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018
III miejsce w konkursie Selfie+ 2017 – kategoria: Twój projekt w jednym ujęciu

Laureat nagrody specjalnej w konkursie Selfie+ 2016Zawód szyty na miarę

 

“Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie” to projekt przynoszący naszym uczniom wszechstronne zrozumienie europejskiego rynku pracy i zdobycie umiejętności, które będą im niezbędne w przyszłej karierze zawodowej. Przyszłość ta wydaje się być wyzwaniem, ponieważ umiejętności te zmieniają się niezwykle szybko. Nauczyciele muszą dostosować się do nowych technologii oraz wymaganej znajomości języków obcych.

Projekt realizowany był równolegle jako Erasmus+ i eTwinning. Duża część pracy partnerów odbywała się online na platformie TwinSpace. Uczniowie opracowywali wspólne rezultaty (prezentacje nt. poszczególnych gałęzi gospodarki, dekalog idealnego pracownika) oparte o pracę poszczególnych grup partnerskich.

Główne cele i działania partnerów:

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych pozwalających młodzieży na wejście na rynek pracy wraz z wysokimi kompetencjami cyfrowymi oraz językowymi.
 • udział w lekcjach z Native Speakerami z Hiszpanii oraz Irlandii i USA
 • połączenie technologii w naukę języka hiszpańskiego w języku angielskim z systematyczną pracą na platformie Instaling oraz Duolingo
 • warsztaty na temat bezpieczeństwa w Internecie, praw autorskich, pracy w chmurze
 • współtworzenie, a następnie współprowadzenie lekcji CLIL z naciskiem na użycie ICT oraz metody naukowej, budowanie doświadczenia – m.in. udział w lekcjach “Escape Room” w Warszawie, sztuka teatralna w języku angielskim
 1. Promocja metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning) w naszej szkole.
 1. Analiza Europejskiego rynku pracy, niezbędnych wymagań, kwalifikacji i możliwości pracy za granicą.
 • udział w wielu warsztatach organizowanych w szkole dotyczących pracy w grupie, publicznych prezentacji (zajęcia z aktorem teatralnym), tworzenia CV, Paszportu językowego, listu motywacyjnego, tworzenia dokumentów Europass Mobility
 • udział w warsztatach pracy w chmurze, Google dokumenty, Canva, Issuu, Calameo, Blogspot – tworzenie własnej strony, tworzenia filmów na YouTube
 • udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, praw własności intelektualnych
 • nagranie 9 filmów o różnych zawodach
 • wspólne stworzenie dekalogu cech idealnego pracownika
 • wzięcie udziału w 6 prezentacjach na temat rynku pracy prowadzonych przez urzędy pracy
 • wizyty studyjne w kilkunastu lokalnych zakładach pracy
 1. Podniesienie świadomości wśród uczniów nt. ważnej roli edukacji oraz szkoleń na światowym rynku pracy, podnoszenie kompetencji naukowych.
 • udział i prowadzenie warsztatów podczas Łukowskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2016
 • przygotowanie i przeprowadzenie wystawy w technologii rzeczywistości rozszerzonej pt. Odkrycia naukowe, które zmieniły świat
 • przeprowadzenie eksperymentów, np.: Czy światło wpływa na proces kiełkowania roślin?, Siła kiełkujących nasion fasoli, Hydroliza skrobi w skórce chleba, itd
 • warsztaty – wykonywanie budek dla trzmieli i ich rola w przyrodzie
 • warsztaty z makrofotografii, eksperymenty z fasoli, skrobi

Treści z podstawy programowej były realizowane między innymi poprzez warsztaty. Szczegółowo omawiano na nich CV, list motywacyjny, pisanie reportaży, prowadzenie wywiadów, pisanie kartek pocztowych, maili, życzeń, wykonywanie tłumaczeń i bezpośrednie wypowiedzi w rozmowach, dyskusjach, wywiadach, poprzez pracę w grupach, tworzenie i prowadzenie prezentacji oraz lekcji CLIL, znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, znajomość metodyki badań biologicznych poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji, itp.

Projekt w ocenie jego uczestników opisywany jest w samych superlatywach o czym świadczą wypowiedzi uczniów w przeprowadzonej ankiecie:

…Poznałem nowych przyjaciół i to jest najlepsze!…

…Widząc nowe kultury, miejsca, ludzi, spędzałem czas ze znajomymi ze szkoły, mój angielski jest lepszy, wiemy więcej na temat ICT i rynku pracy, biotechnologii, różnorodności biologicznej, itp. Najlepszy projekt na świecie z najlepszymi ludźmi :)…

…Spotkałem niesamowitych ludzi z innych krajów, odwiedziłem ich kraje, poznałem ich kulturę, tradycje i codzienne życie. Co więcej, zaprzyjaźniłem się z ludźmi z mojego kraju, których nie znałem przed projektem…

…Udało mi się również poprawić umiejętności językowe i cyfrowe oraz poznać rynek pracy w Europie i przyszłe miejsca pracy…

…Poznałem niesamowitych ludzi!…

Uczniowie

 

Nasze szkoły będą czerpać korzyści z tego projektu w dłuższej perspektywie (dzięki zdobytemu doświadczeniu w metodologii CLIL, umiejętnościom TIK, kontaktom z przedsiębiorstwami, możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej), a także motywować nauczycieli do dalszego uczenia się nowych aplikacji i korzystania z większej ilości zasobów cyfrowych.

Koordynator