Moi, toi, lettres à nous

Moi, toi, lettres à nous

Przedmiot: 
język obcy
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

Koordynator projektu:
Gabriela Smolij

Szkoły partnerskie:
Escola Profissional Raul Doria, Porto, Portugalia
Winchester College, Winchester, Wielka Brytania
Istituto Superiore G. Familiari, Melito di Porto Salvo, Włochy
Lycée des Métiers Louis Blériot, Trappes, Francja

Język projektu:
francuski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86896/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie europejskim eTwinning 2014 w kategorii „projekt eTwinning zrealizowany w języku francuskim”.
Krajowa i Europejska Odznaka eTwinning.

 

Cele projektu:
– doskonalenie kompetencji językowych;
– promowanie sztuki epistolarnej;
– posługiwanie się TIK;
– poznanie życia codziennego i zainteresowań rówieśników z krajów partnerskich;
– przełamywanie stereotypów i uprzedzeń;
– edukacja międzykulturowa;
– promowanie pracy zespołowej;
– wspieranie inicjatyw i kreatywności i uczniów.

Opis projektu: głównym celem projektu Moi, toi, lettres à nous (Ja, ty i nasze listy) było pisanie listów w języku francuskim do rówieśników z krajów partnerskich, a tym samym promowanie sztuki epistolarnej oraz wymiana informacji i poglądów na tematy interesujące młodzież w różnych krajach Europy.

W każdym miesiącu uczestnicy, podzieleni na grupy międzynarodowe, pisali listy na określony temat, ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Tematy listów zostały zaproponowane przez uczniów na początku projektu i dotyczyły ich zainteresowań, szkoły, uczuć, problemów, planów na przyszłość.

Produktem końcowym jest powieść epistolarna, a listy z każdego miesiąca stanowią jeden jej rozdział. Uczestnicy projektu zaprojektowali okładki, a następnie w drodze głosowania online, wyłoniona została ta, która najbardziej się spodobała i została okładką powieści. Ponadto do każdego rozdziału, odpowiadającego tematowi danego miesiąca, uczestnicy wyszukiwali i tłumaczyli na język francuski odpowiednie cytaty znanych ludzi ze swego kraju.

W grudniu, uczestnicy wymienili życzenia świąteczne, przesyłając je pocztą tradycyjną. Otwieranie kopert i lektura kartek świątecznych były momentami bardzo ekscytującymi: można było się przekonać, że słowo odręcznie napisane ma wyjątkową wartość.

Projekt jako taki stanowił metodę innowacyjną, szczególnie w nauczaniu języka obcego. Ponieważ umiejętność napisania listu jest jednym z zadań na pisemnym egzaminie maturalnym, projekt  okazał się znakomitą okazją do ćwiczenia tej kompetencji w autentycznej sytuacji kontaktów z rówieśnikami z zagranicy. Ponadto, pomógł przełamywać, w sposób niekonwencjonalny i naturalny, stereotypy i uprzedzenia. Umożliwił również młodzieży podejmowanie inicjatyw, wykazanie się pomysłowością i umiejętnościami technicznymi i organizatorskimi podczas realizowania różnorodnych materiałów.

Uczniowie poznali także zasady i formę publikacji książkowej: okładka, dane techniczne, prawa autorskie, podział na rozdziały, rola jaką pełni motto lub dedykacja.

Projekt pozwolił uczestnikom na podniesienie kompetencji językowych, głównie w zakresie języka francuskiego i uzmysłowił, że język ten może być także językiem komunikacji z rówieśnikami z innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii.

Szczególnie cenne jest to, że uczniowie nauczyli się sztuki pisania listów, która w dobie komunikacji poprzez portale społecznościowe i sms-y, praktycznie zanikła wśród młodego pokolenia.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie:

Open Office, MS Word, MS Power Point, Picasa, Corel – PhotoPaint, Adobe Acrobat Reader, PDF Creator, StepMap, Slideshare, Voicetheraed, Dropbox, poczta elektroniczna, skaner, YouTube, Google docs i Google Drive, ISSUU oraz narzędzia dostępne na TwinSpace.