Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem stacjonarnie!

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem stacjonarnie!

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2021r. w Krakowie. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej.

Szkolenie skierowane jest do (w podziale na 4 grupy warsztatowe) nauczycieli:

 • wychowania przedszkolnego,
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • pracujących z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej,
 • pracujących z uczniami ze szkół ponadpodstawowych,

którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach szkoleniowych i wykonają zadania warsztatowe. Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie. 

Seminarium poprowadzą:

 • Anna Urbasik – projekt: Ile matematyki jest w obrazie – edukacja przedszkolna
 • Katarzyna Zajączkowska – projekt: Jeśli nie Ziemia to co?: – klasy I-III szkoły podstawowej
 • Małgorzata Woźniak – projekt: Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room – klasy IV – VIII szkoły podstawowej
 • Adam Stępiński –  projekt: Co liczy się w Twoim życiu? – szkoły ponadpodstawowe

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Program seminarium  

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym (od edukacji przedszkolnej do szkół ponadpodstawowych). W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele bez doświadczenia w pracy metodą projektów eTwinning. Organizator przewiduje utworzenie czterech grup projektowych, na każdym z czterech poziomów edukacyjnych.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach oraz rozpoczną projekt eTwinning z Ambasadorem.

 

Informujemy, że:

 1. Uczestnicy potrzebować będą laptopów, które da się podłączyć do hotelowego Internetu/Wi-Fi. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 2. Osobom dojeżdżającym spoza Krakowa, których kwota przejazdu w obie strony przekroczy 50 zł, Krajowe Biuro eTwinning oferuje zwrot kosztów podróży (szczegóły).
 3. Każdy zakwalifikowany uczestnik seminarium zobowiązany będzie do wypełnienia formularza o stanie zdrowia (szczegóły).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 27 września 2021 o godzinie 23:59.

 

Formularz zgłoszeniowy