Moje doświadczenia w pracy nad projektami eTwinning…

Moje doświadczenia w pracy nad projektami eTwinning…

Nasza ambasadorka Edyta Dobiesz-Jąderko opublikowała artykuł na http://www.oswiata.org.pl/

Jego pełna treść znajdziecie poniżej:

 

Moje doświadczenie w pracy nad projektami eTwinning jako formie wykorzystania potencjału uczniów zdolnych oraz rozwijania kompetencji językowych uczniów w szkole XXI wieku

Uzdolnieni językowo uczniowie polskich szkół średnich oraz ich nauczyciele mają niekiedy „trudny orzech do zgryzienia” mając do dyspozycji dwie godziny czterdziestopięciominutowe w klasie dwudziestoczteroosobowej bez podziału na grupy. Zaangażowani nauczyciele oferują różne formy rozwijania zainteresowań uczniów: koła przedmiotowe, konwersacje czy konsultacje, dzięki którym uczniowie z pasją rozwijają swój potencjał i odkrywają nowe pokłady swoich możliwości.

Nauczyciel z pasją poszukuje nowych metod nauczania języka obcego, tak by jego uczniowie mieli kontakt z rodzimymi użytkownikami języka lub w języku obcym mogli komunikować się z rówieśnikami z Europy, a nawet świata. Taką możliwość daje uczniom m.in. udział w projektach eTwinning, które w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie koordynuję od kilku lat. Mam wielką przyjemność pracy z uczniami ambitnymi, poszukującymi różnorodnych form i ciekawych sposobów nauki języka niemieckiego oraz spotkań z rówieśnikami i wymiany poglądów z nimi.

Projekty eTwinning mają wiele zalet: dają przede wszystkim naturalną możliwość zawierania znajomości, które często trwają dłużej niż realizacja projektu. Coraz częściej w pracę projektową włączają się także uczniowie przeciętni, zainteresowani informatyką, którzy wykorzystując swoją wiedzę technologiczną szukają ciekawych narzędzi i aplikacji internetowych, tak by w jak najciekawszy sposób  przedstawić wyniki współpracy „ponad granicami”.

Uczestnicy projektów są zawsze bardzo zaangażowani i lepiej zmotywowani do nauki języka niemieckiego, pragną poprawnie posługiwać się językiem obcym, tak by błędy nie zakłócały komunikacji.  Poznają nowe słownictwo, a także szybciej przyswajają zagadnienia gramatyczne, które są niezbędne do wyrażenia myśli, przekazania treści w czasie przeszłym lub trybie przypuszczającym.

Takie doświadczenia mam od samego początku, kiedy to w 2012 r. po raz pierwszy przystąpiłam z grupą uczniów mojej szkoły do projektu z młodzieżą ze Szwecji i Słowacji pt. „Das Leben bei uns und bei euch”. Uczniowie poznawali codzienność życia w krajach naszych partnerów, wymieniając informacje o szkolnictwie, nawykach żywieniowych, spędzaniu czasu wolnego, zainteresowaniach młodzieży czy tradycjach świątecznych. Treści zawarte w podstawie programowej realizowaliśmy w ciekawszy sposób, bardziej angażujący uczniów. To kolejny walor projektów eTwinning. Dużo radości dają uczniom także rozmowy na Chacie lub Skypie, które pozwalają im poznać się lepiej.

Temat do kolejnego projektu wybraliśmy pod wpływem zwycięskiej piosenki w Konkursie Piosenki Eurowizji pt. „Hero”. Z grupą młodzieży z Belgii uczniowie zastanawiali się nad znaczeniem słowa „bohater”, wybierali swoich narodowych bohaterów, niezłomnych, odważnych, wpływających na losy ich kraju. Zadanie kreatywne polegało na analizie wybranych przez uczniów tekstów piosenek o bohaterach. Zawsze, także i tym razem byłam pod wrażeniem przemyślanych, niezwykle dojrzałych wypowiedzi uczniów, staranności w przygotowywanych przez nich tekstach, prezentacjach czy filmach.

Wydarzenia ostatnich lat oraz dyskusje wokół Brexitu, podziały wśród państw członkowskich Unii Europejskiej skłoniły mnie i moich uczniów do zaproponowania w roku szkolnym 2017/ 2018 projektu o tematyce europejskiej: „Wir Jugendlichen in Europa”. Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z młodzieżą z pięciu państw europejskich: z Francji (Arles), Niemiec (Hersbruck), Danii (Varde), Turcji ( Ankara) i Włoch (Brindisi).

Uczniowie pracując w grupach międzynarodowych analizowali w języku niemieckim temat “Młodzież w Europie” poszukując tego, co wspólne i różne dla krajów w Europie, przedstawiając osobliwości kulturowe swoich krajów w myśl zasady “zjednoczeni w różnorodności”.   Młodzież przedstawiła także swoją rolę w kształtowaniu Europy przyszłości tworząc  “dekalog”  z postulatami do rządzących. Uczestnicy projektu zastosowali bardzo ciekawe narzędzia i aplikacje internetowe, t.j. voicethread, padlet i spaaze, na których znalazły się filmiki nagrane przez młodzież, prezentacje, komentarze pisemne i ustne. Uczestnicy prowadzili także bloga z przemyśleniami dotyczącymi przyszłości Unii Europejskiej, jej mocnych i słabych stron.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza współpraca została doceniona przez Krajowe Biuro eTwinning, które przyznało nam „Odznakę Jakości”. Nagroda eTwinning przyznawana jest nauczycielom i uczniom za wybitne projekty, a współpraca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą.

 Projekty oceniane są w pięciu kategoriach:

  • innowacja pedagogiczna
  • integracja z programem nauczania
  • komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  • współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
  • wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.

Odznaka jest najlepszą nagrodą za starania uczniów, jest także potwierdzeniem słuszności działań i wysokiego poziomu tworzonych materiałów, kreatywności i aktywności  uczestników. Listy gratulacyjne skierowane do mnie jako koordynatora projektu, Dyrektora szkoły oraz dyplomy uznania dla uczniów są najlepszą mobilizacją do dalszej pracy i ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod nauczania języka niemieckiego.

 

Edyta Dobiesz-Jąderko

nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator języka niemieckiego

Od 25 lat pracuję w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.