Music, Kids and Play

Music, Kids and Play

 

Przedmiot:
wychowanie przedszkolne

Nazwa szkoły:
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi Dziecięcy Sad

 Koordynatorzy:
Alina Wujcik

Szkoły partnerskie:
Dječji vrtić Varaždin (Chorwacja)
Materská škola Poľná 1 Košice (Słowacja)
Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb (Czechy)
Vrtec Tržič (Słowenia)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, język i literatura, edukacja medialna, muzyka

Języki:
angielski, chorwacki, czeski, polski, słowacki, słoweński

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/11966/home
https://musickidsandplay.wordpress.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Laureat konkursu krajowego eTwinning 2016 w Słowacji – I miejsce
Laureat konkursu krajowego eTwinning 2016 w Czechach – I miejsce
Laureat konkursu krajowego eTwinning 2016 w Chorwacji – I miejsce
Laureat konkursu krajowego eTwinning 2016 w Słowenii – I miejsce

 

Ten projekt to międzynarodowa zabawa i nauka przedszkolaków poprzez piosenki. Głównym celem projektu było rozbudzanie aktywności wokalnej dzieci w przyjaznej atmosferze porozumienia międzynarodowego. Zwrócenie uwagi na ogromną wartość znajomości języka angielskiego jako fundamentu komunikacji międzykulturowej było istotą projektu. Czerpanie radości z europejskiej współpracy zarówno dzieci, jak i nauczycieli było priorytetem działania. Projekt powstał w odpowiedzi na muzyczne zainteresowania dzieci, rozmowy o wielojęzyczności i potrzebie dobrej komunikacji, które pojawiały się w codziennej pracy przedszkola.

 

Do placówki uczęszcza kilkoro dzieci, których rodzice pochodzą z różnych krajów i rozmawiają w różnych językach, co przełożyło się na rozbudzenie ciekawości przedszkolaków związanej z pochodzeniem człowieka, symbolami narodowymi czy miejscem położenia różnych krajów na mapie. Pozyskanie partnerów z krajów słowiańskich przyniosło nowe spostrzeżenia. Okazało się, że języki przedszkoli słowiańskich podobnie wybrzmiewają, czasami niektóre wyrazy są nawet śmieszne. Radość towarzyszyła nam podczas śpiewu, tańca, gier i zabaw muzycznych, matematycznych oraz w czasie spotkań warsztatowych z rodzicami lub z partnerami online. Przedszkolaki uczyły się rozpoznawać symbole narodowe w działaniach artystycznych i edukacyjnych, a także poprzez zabawy muzyczne z rodzicami, tradycyjną korespondencję, rysunki, gry i quizy oraz wideokonferencje online z partnerami.

Dzieci śpiewały piosenki słowiańskie oraz powitalną piosenkę angielską przetłumaczoną przez nauczycieli na 5 języków narodowych przedszkoli uczestniczących w projekcie. Taka aktywność umożliwiła dzieciom jednoczesne doświadczanie poczucia wielojęzyczności i przynależności narodowej . Ciekawą aktywnością był Europejski Festiwal Piosenki Słowiańskiej oraz muzyczne spotkania warsztatowe z rodzicami, które stwarzały okazję do przyjaznej integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem. Należy podkreślić bezcenną pomoc ze strony ekspertów – rodziców, którzy zadbali o poprowadzenie ciekawych warsztatów muzycznych i nagranie melodycznych aranżacji wszystkich piosenek na potrzeby naszego projektu. Dopełnieniem wrażeń był piknik zorganizowany podczas plenerowego spotkania rodzinnego pod hasłem „Europejskie smaki”, gdzie dzieci, rodzice i dziadkowie częstowali się własnoręcznie przygotowanymi, europejskimi potrawami, razem śpiewali piosenkę w języku angielskim oraz podziwiali występ wokalny i taneczny przedszkolaków. Zaprezentowano piosenki, tańce i grę na instrumentach perkusyjnych. We wszystkich przedszkolach partnerskich został przygotowały wokalny występ dla rodziców.

Oprócz ciekawych spotkań z rówieśnikami podczas „rozśpiewanych” wideokonferencji najbardziej emocjonalnym momentem dla małych uczestników projektu był występ wokalny przed kamerą, a później przed prawdziwą publicznością. Niektórym dzieciom udało się zachęcić do wspólnego występu swoje mamy i choć nie wszystkie dzieci miały odwagę zarejestrować własne śpiewanie na filmie, to wszyscy odważnie występowali w zaciszu domowym. Przedszkolaki wzbogaciły swój repertuar o piosenki zagraniczne, a na prośbę: – zaśpiewaj piosenkę, pytały z dumą: – ale jaką? po polsku czy „po innemu języku”?.

Współpraca wielojęzyczna nauczycieli podczas tłumaczenia tekstu piosenki angielskiej pt. „We say hello” na języki słowiańskie stworzyła zestaw na powitanie dnia w przedszkolu. Przedszkolaki są rozśpiewane i zadowolone z innowacyjnych form międzynarodowego muzykowania z rówieśnikami. Wykorzystujemy go do zabaw muzyczno-ruchowych jako jeden z wielu wspólnie wypracowanych rezultatów projektu godnych powielania.

Atrakcyjność projektu zapewniało zastosowanie nowoczesnych technologii ITC w działaniach edukacyjnych: wykorzystanie puzzli, dobieranek obrazkowo – filmowych, quizów obrazkowych z narodowymi symbolami krajów partnerskich. Ulubioną aktywnością dzieci stało się rysowanie filmików w Explain Everything do piosenek, które były motywem przewodnim tej współpracy. Nauczyciele i przedszkolaki korzystały z laptopów, tabletów, tablicy multimedialnej, smartfona, dyktafonu, aparatu fotograficznego, kamery, drukarki i skanera. Na TwinSpace prowadzono webinaria, rozmawiano na czacie i za pośrednictwem wewnętrznej poczty e-mail. Skype sprawdził się podczas wideokonferencji, a Youtube i Vimeo umożliwiły opublikowanie materiałów filmowych tworzonych za pomocą Picasa i MovieMaker. Materiałów dostarczały przedszkolaki rysując w MS Paint i Explain Everything. Logo projektu zostało stworzone w Taxgedo. Oprócz tego, do produkcji materiałów dydaktycznych, wykorzystano: Kizoa, Glogster, Padlet, Lino, Doodley, MakeBeliefsComixs, Powtoon, Animoto, Emaze, Magisto, LearningApps, Jigsaw, Audioboom, Canva, Quizizz, Zoondle, WordPress. Ewaluacji dokonywano z użyciem ankiet tworzonych w Google Forms i PollyDaddy.

Współpraca w projekcie w większości była oparta na działaniach nauczycieli-koordynatorów, którzy inicjowali aktywność uczestników projektu. Na początku stworzyli plan działań z wytyczonymi zadaniami i spotkaniami online. Często odbywały się one za pośrednictwem Skype oraz popularnych portali społecznościowych.

W projekcie wyróżniono obszary współpracy:

  • wokalno-muzycznej – dzieci z partnerskich krajów wymieniły się nutami, tekstami i filmowymi prezentacjami przedszkolnych piosenek charakterystycznych dla ich kraju oraz plikami mp3 z nagraniami piosenki powitalnej w języku angielskim i narodowym, śpiewały piosenkę własnego kraju i piosenki partnerów z innych państw,
  • językowej – tłumaczenie tekstów piosenek, dziecięce opowiadania na temat treści piosenek, korespondencja, komunikacja podczas wideokonferencji i webinariów online,
  • artystycznej – dzieci współpracowały w zakresie tworzenia galerii obrazów do piosenek, a nauczyciele przygotowywali komiksy, wzór dyplomu festiwalu piosenki, logo projektu,
  • logistycznej – wymiana listów, dyplomów dla uczestników festiwalu piosenek, kartek świątecznych,
  • dydaktycznej – wspólnie opracowywane gry, quizy, puzzle, arkusze ewaluacyjne, webinaria narzędziowe online nauczycieli koordynatorów projektu,
  • z rodzicami – aktywnie uczestniczący rodzice wspierali nauczycieli jako eksperci językowi (tłumaczenia tekstów, artykulacja, ćwiczenia pamięciowe) oraz eksperci muzyczni (pomagali w przygotowaniach warsztatów i zagadek muzycznych, występowali przed dziećmi, brali udział w nagraniach filmowych, przygotowywali aranżacje muzyczne oraz linie melodyczne do utworów prezentowanych podczas festiwalu piosenki),
  • ewaluacyjnej – udzielanie odpowiedzi przez grupy ankietowanych dzieci, rodziców i nauczycieli wszystkich przedszkoli partnerskich
  • wewnątrzszkolnej – tworzyły się zespoły zadaniowe, które integrowały kadrę przedszkola, wychowawców z podopiecznymi i środowiskiem lokalnym,
  • współpraca wykraczająca poza ramy projektu – partnerzy zaprzyjaźnili się ze sobą kontynuując współpracę już po zakończeniu projektu wspólnie tworząc bloga.

 

Działania podlegały stałej ewaluacji poprzez obserwację postępów czynionych przez jego uczestników. Na bieżąco prowadzono rozmowy z dziećmi, regularnie komunikowano się z rodzicami, aby poznać ich zdanie na temat podejmowanych aktywności. Na zakończenie dla uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich stworzono formularze ewaluacyjne dla dzieci i nauczycieli oraz quiz dla nauczycieli. Wyniki zostały podsumowane za pomocą zestawów wykresów oraz zostały zawarte w prezentacjach przygotowanych w Emaze, Prezi, CamtasiaStudio przez nauczycieli – koordynatorów projektu.

Projekt stworzył uczestniczącym nauczycielom możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju licznych kompetencji. Dla polskiej koordynatorki był jednym z kilku realizowanych w trakcie awansu zawodowego i przyniósł jej nagrodę nauczyciela innowatora.

Ponadto rezultaty projektu zostały ukazane w reportażach telewizyjnych oraz publikacjach i wywiadach prasowych w lokalnych mediach większości instytucji partnerskich. Nagrania wokalne, muzyka, fotografie i prezentacje aktywności projektowych i inne materiały powstałe w ramach współpracy zostały zgromadzone na TwinSpace projektu, na blogu oraz na stronach www przedszkoli partnerskich.

 

Koordynatorka

 

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach współpracy dostępne są na jego TwinSpace i stronie projektu

.