My i Wy – Europejczycy

My i Wy – Europejczycy

Przedmiot: 
Kultura i historia
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół w Pasłęku – Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu

Koordynatorzy:
Tomasz Rozenbajgier

Szkoły partnerskie:
Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija (Litwa), Bila Tserkva Gymnasium №1 (Ukraina), Liceul Teoretic Constantin Stere, Soroca (Mołdawia)

Obszary tematyczne:
obywatelstwo, geografia, historia, języki obce, muzyka, polityka, informatyka/TIK, socjologia, nauki społeczne

Język:
rosyjski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/935/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt My i Wy – Europejczycy  był rocznym przedsięwzięciem partnerów z Polski, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Językiem projektu był rosyjski, a jego tematyka obejmowała szeroko pojętą kulturę. Partnerzy szukali podobieństw i różnic kulturowych, poznawali narodowe święta, dania, muzykę, stroje, literaturę, zabytki, język.

Projekt odniósł sukces dzięki świetnie zorganizowanemu zespołowi. Jego członkowie integrowali się na różne sposoby. Dzięki wideokonferencjom, dyskusjom na forum o problemach młodzieży i swoich państw, komentarzom na Facebooku, a także wirtualnemu spacerom po swoich szkołach.

Projekt został opracowany na cały rok szkolny i w każdym miesiącu zaplanowano konkretne działania wykonywane przez wszystkie szkoły:

 • wrzesień –  opracowanie planu pracy i zakresu tematycznego (e-maile, Skype)
 • październik –  Co wiemy o partnerskich państwach? – przygotowanie plakatów dla każdego państwa i zaprezentowanie ich za pomocą Prezi
 • listopad –  Co jest podobnego w naszych kulturach? (spis podobieństw w pdf, Jigsaw puzzle)
 • grudzień –  Wirtualny spacer po szkole (video), kartki pocztowe na święta (wysyłane tradycyjną pocztą), szkoła i życie towarzyskie
 • styczeń – artykuły uczniów na stronach internetowych szkół, w prasie lokalnej, założenie zamkniętej grupy na Facebooku, pierwsza wideokonferencja
 • grudzień/styczeń –  Boże Narodzenie w partnerskich państwach (prezentacje multimedialne w programie Prezi), życie rodzinne i towarzyskie (święta i uroczystości)
 • luty –  przewodnik po partnerskich krajach (zarówno w wersji papierowej, jaki i elektronicznej) ukazujący najciekawsze miejsca (zarówno pod względem turystycznym, jak i przyrodniczym) w każdym z państw
 • marzec –  współczesne problemy młodzieży w partnerskich krajach – dyskusja na forum Twinspace
 • marzec/kwiecień –  Nasze narodowe dania – przygotowanie typowych potraw dla każdego z państw (video), druga wideokonferencja, podczas której uczniowie czytali wiersze w j. narodowym
 • kwiecień/maj – Śpiewanie ludowych pieśni w tradycyjnych strojach ludowych (video)
 • maj –  Przygotowanie gry dydaktycznej –
  Słownik litewsko-polsko-rumuńsko-ukraińsko-rosyjski
 • czerwiec – Trochę historii – co zostało po czasach komunizmu? – wystawa przedmiotów i symboli czasów komunizmu oraz podsumowanie projektu, wręczenie uczniom przygotowanych przez nauczycieli certyfikatów, informacje o rocznej pracy nad projektem na stronach internetowych szkół i w mediach lokalnych.

Partnerzy określili również bardzo dokładnie cele, które zamierzali osiągnąć:

 • wzbogacenie oferty dydaktycznej szkół
 • rozwój zawodowy nauczycieli, przede wszystkim w zakresie języka obcego, pedagogiki i posługiwania się TIK
 • umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym
 • realizacja aktywnych metod pracy z uczniami
 • umiejętność pracy w zespole
 • interdyscyplinarność procesu uczenia się
 • poszerzenie wiedzy o państwach uczestniczących w projekcie
 • możliwość znalezienia nowych przyjaciół

Praca odbywała się najczęściej w małych, 3-4 osobowych grupach. Każda z nich brała udział w wyszukiwaniu niezbędnych informacji, dyskusjach, pracach nad materiałami ostatecznymi. Byli również w stałym kontakcie z partnerami. Komunikacja opierała się na e-mailach, Skype, Facebook’u i TwinSpace projektu. Uczniowie mieli swobodę w zamieszczaniu materiałów, dyskusjach na forum oraz komentowaniu pracy innych członków projektu. Nauczyciele czuwali nad poprawnością wykonywanych zadań i na bieżąco komentowali oraz ustalali kolejne kroki.

Projekt miał duży wpływ na uczniów. W jego ramach nie tylko doskonalili znajomość języka rosyjskiego (nowy zasób słownictwa, formy grzecznościowe, posługiwanie się klawiaturą z cyrylicą), ale poznawali też nowych ludzi, kulturę. Poszerzyli swoją wiedzę o państwach – partnerach projektu. Niezwykle rozwinęli umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za swoją pracę, kreatywność, zwalczanie tremy (występ sceniczny). Sami z siebie chcieli zaprezentować swoją szkołę i swoje państwo w jak najlepszym świetle, zwalczyć stereotypy dotyczące ich samych oraz partnerów. Wszystkie podjęte działania zaktywizowały ich do kolejnych działań, poszukiwania i rozwijania nowych zainteresowań.

Nauczycieli udoskonalili swoje metody pracy, umiejętności językowe i techniczne. Praca metodą projektu umożliwiła im wymianę doświadczeń, opracowanie nowych metod aktywizowania uczniów i znacznie podniosła atrakcyjność zajęć. Efekty widoczne były również w ocenach ich podopiecznych.

 

…Zysk szkoły? Promocja szkoły w środowisku lokalnym jako placówki, która nawiązuje relacje partnerskie z zagranicznymi w dodatku z użyciem języka, który dziś nie jest tak popularny, jak przed okresem transformacji ustrojowej. Ponadto szkoła zyskała otwartych, tolerancyjnych, aktywnych i władających lepiej językiem rosyjskim uczniów. Sądzę, że praca nad projektem i jego rozgłos w środowisku lokalnym wpłynie na proces rekrutacji uczniów gimnazjum do naszej szkoły oraz wybór języka rosyjskiego jako przedmiotu nauczania…

Koordynator

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.