Najnowsze podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności

Najnowsze podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności

Komisja Europejska przedstawiła swoją najnowsza strategię dotyczącą edukacji pod hasłem Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych.

Jest tam wiele elementów, które mogą zainteresować eTwinnerów. Dotyczą one zarówno konkretnych przedmiotów, jak i wykorzystania technologii w procesie kształcenia; niektóre z nich zostały krótko opisane poniżej:

•    Większy nacisk na rozwijanie umiejętności o charakterze ogólnym oraz umiejętności podstawowych na wszystkich etapach edukacji, w szczególności umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych.

•    Nowy benchmark w zakresie nauki języków obcych.

•   Niezbędne są inwestycje, aby stworzyć światowej klasy systemy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększyć wykorzystanie uczenia się poprzez praktykę.

•    Państwa członkowskie muszą w większym stopniu uznawać kwalifikacje i umiejętności, łącznie z tymi, które nabyto poza formalnym systemem kształcenia i szkolenia.

•    Należy w pełni wykorzystać rozwiązania technologiczne, w szczególności internet. Należy zwiększyć dostęp do kształcenia za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych.

•    Reformy te muszą być wspierane przez dobrze wyszkolonych, zmotywowanych i przedsiębiorczych nauczycieli.

Jednym z głównych elementów tej strategii jest wspieranie nauczycieli w celu uzyskania lepszych wyników nauczania. Celem strategii jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli oraz wydajności i skuteczności kształcenia.

Przeprowadzono analizę (PDF) kondycji zawodu nauczyciela w Europie i zaproponowano kilka kluczowych działań. W raporcie tym czytamy: “ponieważ kadra nauczycielska stanowi najważniejszy wewnątrzszkolny czynnik stanowiący o wynikach uczniów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skupienie się właśnie na tej grupie zawodowej przyniesie największe korzyści w kwestii efektywności systemów edukacji”.

eTwinning zajmuje idealne miejsce, by promować niektóre z elementów tej strategii, zwłaszcza, by wspierać nauczycieli w wypróbowywaniu innowacyjnych sposobów rozwijania wiedzy ogólnej oraz umiejętności współpracy, jednocześnie zapoznając uczniów z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj.