Nakręćmy się na…film

Nakręćmy się na…film

 

ODBIORCA: Młodzież w wieku 16-19 lat

CZAS REALIZACJI: 90 minut

TEMAT: Nakręćmy się na…film

CELE ZAJĘĆ:

Poziom wiadomości

 • uczeń potrafi interpretować dzieło literackie, plastyczne i muzyczne,
 • uczeń ma elementarną wiedzę z zakresu budowy scenariusza i filmu.

Poziom umiejętności:

 • uczeń poznaje i interpretuje wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
 • uczeń poznaje i interpretuje piosenki: E. Johna, U2 i ABBY,
 • uczeń poznaje dzieła plastyczne: R. Olbińskiego, D. Bonazziego i T. Haugomata,
 • uczeń kształci umiejętność interpretacji dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego,
 • uczeń doskonali umiejętność pracy z tekstem,
 • uczeń poznaje teksty dziedzictwa kulturowego.

Postawy:

 • rozbudzanie wyobraźni,
 • budzenie wrażliwości na słowo poetyckie, dzieło plastyczne i utwór muzyczny,
 • poszanowanie dorobku kulturowego

ZAŁOŻENIA:

Zajęcia mają za zadanie pokazać, w jaki sposób można wykorzystać istniejące już teksty dziedzictwa kulturowego w stwarzaniu nowego tekstu kultury. Efektem zajęć ma być scenariusz filmu bazujący na wydarzeniach przedstawionych w przygotowanych przez nauczyciela materiałach.

FORMY PRACY:                                       

 • indywidualna
 • zbiorowa
 • grupowa

METODY I TECHNIKI:

 • przekład intersemiotyczny,
 • praca z tekstem,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • pogadanka heurystyczna.

MATERIAŁY:

 • wiersze M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: Miłość (Nie widziałam cię już od miesiąca…), Miłość (Wciąż rozmyślasz…), Spóźniony list,
 • piosenki: Your Song Eltona Johna, Mamma mia  ABBY, With or without you U2,
 • plakaty: Letnie małżeństwo Olbińskiego, La Monde II T. Haugomata, ilustracja przedstawiająca rozsuwany las D. Bonazziego z cyklu: Brandman: Your partner is here,
 • prezentacja multimedialna.

PRZEBIEG:

Zaangażowanie:

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od pogadanki na temat miłości. Pyta, z czym kojarzy im się słowo miłość, jakie istnieją związane z nim frazeologizmy, dlaczego ten temat jest popularny, dlaczego ludzie lubią rozmawiać o tym uczuciu itp. Dyskusja ma wprowadzić uczniów w atmosferę zajęć, a także przygotować do dalszych działań, które w dużej mierze oparte będą na skojarzeniach i pomysłach.

Badanie:

Na tym etapie zajęć następuje prezentacja dziewięciu tekstów kultury wybranych przez nauczyciela. Dobór materiałów jest całkowicie subiektywny i zależy od intencji prowadzącego. Jedynym kryterium jest różnorodność, gdyż zmusza ona uczniów do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. W tej części zajęć nauczyciel pełni rolę osoby, która zadaje pytania, zwraca uwagę na istotne elementy, jednakże nie wyraża swego zdania i pozwala uczniom na kreatywną twórczość.

Omawiane teksty kultury wyświetlane są na tablicy, a w dyskusji biorą udział wszyscy uczniowie.

W trakcie poznawania każdego z przykładów dziedzictwa kulturowego uczniowie muszą określić: kim są bohaterowie, jak wygląda ich sytuacja, jakie kierują nimi emocje, gdzie się znajdują, jakie są przyczyny ich postępowania oraz możliwe dalsze zamiary. Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczają uczniom wielu informacji dotyczących bohaterów, które w następnym etapie okażą się kluczowe.

Po zbadaniu tekstów nauczyciel dzieli zespół klasowy na grupy (nie więcej niż 5 osób w jednej grupie), a następnie prosi, aby uczniowie ze zgromadzonych informacji zbudowali scenariusz filmowy, opowiadający perypetie miłosne poznanych bohaterów. Uczniowie mają za zadanie zbudować spójną historię, wykorzystując wszystkie otrzymane materiały. Słuchacze muszą określić: kim są bohaterowie (wiek, wygląd, pochodzenie, zawód, hobby itd.), jak wyglądały ich losy przed pierwszym spotkaniem, opisać pierwsze spotkanie, opisać koleje ich związku ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów akcji oraz zakończyć historię. W zależności od tempa pracy i innych aspektów słuchacze mogą również przygotować muzykę, która będzie towarzyszyć bohaterom.

Każda grupa otrzymuje reprodukcje ilustracji oraz teksty wierszy i piosenek potrzebne do stworzenia scenariusza. Na tablicy wyświetlone są elementy, które powinny się znaleźć w scenariuszu.

Prezentacja:

Uczniowie prezentują przed całą klasą swoje scenariusze. Opowiadają, jak wygląda historia miłosna powstała na bazie otrzymanych materiałów. W trakcie prezentacji odwołują się do poznanych tekstów, wskazując źródła inspiracji. W trakcie wystąpienia uczniom może towarzyszyć wybrana przez nich muzyka. Po zaprezentowaniu projektu inne grupy, a także nauczyciel mogą zadać kilka dodatkowych pytań związanych z usłyszaną historią.

Innym przykładem prezentacji może być przygotowanie filmu lub krótkiego zwiastuna według autorskiego scenariusza.

Podsumowanie:

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na fakt, że uczniowie tchnęli „drugie życie” w istniejące już teksty kultury, a dodatkowo stworzyli własne dzieła.

 

KOMENTARZ:

Zajęcia pt.: Nakręćmy się na…film, jako projekt eTwinning, mogą być realizowane w różnych wariantach w zależności od odbiorców oraz intencji prowadzących. W tym przypadku nauczycielowi przyświecała idea wykorzystania dzieł pochodzących z różnych europejskich krajów, aby pokazać uniwersalność problemu, a także przenieść umiejętność interpretacji poza ramy literatury. Określony na początku czas zajęć jest tylko przykładowy, gdyż długość realizacji projektu jak i jego wielowarstwowość zależą od opiekunów oraz grupy.

W przypadku projektu eTwinning realizacja powinna odbywać się na dwóch płaszczyznach: wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej. Po wspólnym wybraniu tematu projektu, np. miłość, tajemnica czy wolność uczniowie z każdej szkół partnerskich muszą przystąpić do poszukiwania dzieł należących do dziedzictwa kulturowego ich kraju. Kolejny etap w realizacji projektu stanowi wymiana tekstów kultury i przystąpienie do wspólnej pracy międzynarodowych grup nad scenariuszem i filmem. Niezwykle istotny jest podział zadań i określenie terminu ich wykonania. Elementem spajającym grupy może być stworzenie kilku zespołów międzynarodowych opracowujących odpowiednie zagadnienie. Wymarzonym efektem finalnym byłoby wspólne spotkanie, podczas, którego doszłoby do nakręcenia filmu.

dr Rafał Mazur