Narakeet

Narakeet

Podstawą pracy zdalnej – mówiąc prościej – pracy z domu, jest odpowiedni sprzęt i dostęp do internetu. Każdy z naszych uczniów powinien mieć zatem osobny komputer i wydzielone miejsce do pracy, aby móc się skupić na lekcji. W ilu domach jest to możliwe? Na pewno nie we wszystkich, nie mówiąc już o dzieciach z obszarów wiejskich, gdzie łącza internetowe mogą być bardzo słabej jakości.

Niezależnie od tych okoliczności prowadzenia lekcji na żywo przebiega sprawniej niż podczas wiosennego zamknięcia szkół. Oczywiście, zdalne nauczanie nie jest naszym wymarzonym sposobem pracy, ale wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele – radzimy sobie z nim lepiej wykorzystując sprawdzone narzędzia. To, że kogoś “wyrzuci” z zajęć lub ma problemy z zalogowaniem, nie oznacza nieobecności na lekcjach pod warunkiem, że uczeń wykona zadania w określonym czasie. Warto pamiętać, że edukacja zdalna to nie tylko synchroniczna praca podczas spotkań online, ale także zróżnicowane formy pracy asynchronicznej.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Pracuję z każdą klasą zgodnie z planem i doceniam to, że moi uczniowie nie tylko aktywnie biorą udział w lekcji, ale angażują się również w opracowanie materiałów do projektów eTwinning oraz ćwiczeń do lekcji z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji.

Pomocnym narzędziem do przygotowania materiałów, z którymi uczniowie mogą zapoznać się podczas lekcji lub utrwalić dany zakres treści w dowolnej chwili, jest aplikacja Narakeet (do września bieżącego roku można było znaleźć ją pod nazwą Video Puppet). Jest to bezpłatne narzędzie, które w kilka minut zamieni prezentację Power Point w wideo. Narrator przeczyta w wybranym języku informacje, które zostaną zamieszczone w miejscu na notatki poniżej slajdów. Uwaga! Narrator nie przeczyta tekstu zamieszczonego na slajdach.

W darmowej wersji, bez konieczności rejestracji w programie, istnieje możliwość przygotowania wideo na podstawie prezentacji, która zawiera maksymalnie 20 slajdów (do 10 MB, czas trwania maksymalnie 120 sekund jeden slajd). Każdy może stworzyć w krótkim odstępie czasu do 5 filmów bez konieczności logowania się do aplikacji, a już następnego dnia może ponownie przygotować kolejne pomocne materiały wideo. Po zarejestrowaniu możemy stworzyć bezpłatnie filmy na podstawie prezentacji zawierającej do 50 slajdów (do 100MB).

Naszą pracę z Narakeet rozpoczynamy od przygotowania prezentacji Power Point. Jeśli materiały tworzymy wspólnie z uczniami na dysku Google, należy je po zakończeniu działań pobrać i zapisać na dysku komputera jako prezentację Power Point. Na slajdach zamieszczamy krótkie i przejrzyste informacje w formie haseł, zdjęć lub ikonografii. Natomiast kilkuzdaniowy opis zapisujemy w miejscu na notatki.  Starajmy się nie zamieszczać skrótów oraz piszmy liczby słownie, ponieważ nie w każdym języku lektor odczyta skróty poprawnie, zwłaszcza jeśli chodzi o liczebniki porządkowe. Dbajmy o to, aby w opisie przygotowanym dla narratora pojawiały się informacje tylko w jednym języku, ponieważ wybór języka zaznaczamy tylko raz do całej prezentacji.

Jeśli chcielibyśmy zamieścić na kilku slajdach opis w innym języku, wówczas należy podzielić prezentację na dwie lub kilka oddzielnych, stworzyć filmy i połączyć je online bez logowania, na przykład w aplikacji Beecut. W przypadku użycia pojedynczych słów w języku obcym, powinniśmy je zapisać w sposób zbliżony do wymowy w danym języku.

Dzięki tej funkcji, w ramach zadania domowego lub aktywności projektowych, wideo mogą przygotować również nasi uczniowie.

Podczas lekcji online z języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego tworzymy wspólnie prezentacje Google, które wyznaczona osoba pobiera na dysk komputera jako prezentację Power Point, a następnie za pomocą aplikacji przygotowuje wideo z narratorem w języku niemieckim lub polskim. Nie obawiamy się publikowania wizerunku uczniów, ponieważ nie zamieszczamy ich zdjęć oraz głosu, a tak przygotowane filmy przesyłamy przez e-dziennik lub zamieszczamy (często z pominięciem serwisu YouTube) w materiałach powtórzeniowych w Nearpod, zadaniach domowych w interaktywnych zeszytach ćwiczeń Liveworksheets lub odwróconej lekcji w  książeczkach w aplikacji BookCreator. Uczniowie korzystając z tak przygotowanych pomocy dydaktycznych, mogą zatrzymać, cofnąć wideo lub obejrzeć je wielokrotnie – co pozwala na uczenie się w indywidualnym tempie. Dzięki temu mają dostęp do treści, na których będzie bazował test lub lekcja, w czasie i miejscu dla siebie optymalnym, z wykorzystaniem urządzenia, które preferują.

Aby skorzystać z Narakeet, należy przejść do witryny i kliknąć w Create a Video Now. Po przesłaniu slajdów można dostosować wideo, wybierając język i  głos narratora, muzykę w tle, wyświetlanie notatek jako napisów na slajdach i współczynnik proporcji wideo. Po ukończeniu filmu pobieramy go na dysk komputera, ponieważ nawet po zalogowaniu program nie przechowuje przygotowanych przez nas materiałów.

 

Przykłady wykorzystania aplikacji:

Poznawanie i utrwalanie zagadnień gramatycznych lub innych treści.

Narakeet może być odpowiednim narzędziem do szybkiego tworzenia krótkich filmów instruktażowych. Przy pomocy aplikacji możemy przygotować wideo wyjaśniające nowe zagadnienia gramatyczne i inne treści nie tylko podczas nauki zdalnej.

Przykład wideo prezentującego zagadnienia gramatyczne w rozdziale II klasy 7 z języka niemieckiego:

Tak przygotowany film możemy zamieścić na przykład w lekcji powtórzeniowej w programie Nearpod, przygotować ćwiczenia bezpośrednio w filmie lub zamieścić w materiałach do odwróconej lekcji w aplikacji BookCreator.

 

Ćwiczenie wymowy

Dzięki aplikacji możemy również przygotować ćwiczenie wymowy w formie słownika obrazkowego. Na slajdach zamieścimy obrazki przedstawiające słowa lub zwroty, którymi mogą być również rysunki wykonane przez uczniów. Kolejno w notatce wpiszemy nazwę danego wyrazu. Uczniowie ćwiczą wymowę, powtarzając słownictwo z nagraniem.

 

 

Tak przygotowane nagranie można zamieścić jako wstęp do ćwiczenia w Liveworksheets (konieczność dodania do YouTube). Uczniowie rozwiązują zadanie po zalogowaniu do swojego interaktywnego zeszytu ćwiczeń. Do wideo przygotowuję ćwiczenie, w którym po wysłuchaniu danego wyrazu należy odgadnąć jego znaczenie i połączyć go z odpowiednim obrazkiem (Uwaga! Dodane w punkcie 2. ćwiczenie działa poprawnie tylko w przeglądarkach Chrome i Safari).

 

Ćwiczenie w Liveworksheet  

 

Wideo jako efekt współpracy na lekcji

W trakcie lekcji online z doradztwa zawodowego każdy z uczniów klasy 7 został przydzielony do jednej strony prezentacji Google, na której tworzył ciekawe materiały na temat wybranego zawodu, a w  notatkach dodawał ich opis. Lekcja została zamieszczona na witrynie internetowej Google.

Materiał do testu

W Narakeet możemy również przygotować wideo, które wykorzystamy do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu podczas testu i zamieścimy je na przykład w programie Testportal lub w formularzach Google.

 

Prezentacja rezultatów projektu

Narakeet sprawdzi się również podczas prezentacji rezultatów wspólnie przeprowadzonych działań w ramach projektów eTwinning. Wszyscy uczestnicy pracując w zespołach międzyszkolnych, edytują prezentację na dysku Google. Nasz ostatni film przygotowaliśmy do jednego z etapów projektu pod tytułem Historia wynalazków. Uczniowie podzieleni na międzynarodowe zespoły pracowali w 5 prezentacjach Google.  Każdy zespół opracował i zaprezentował inny okres czasu. Na slajdach uczniowie zamieszczali krótkie informacje, takie jak datę, nazwę wynalazku oraz jego autora. Na zakończenie połączono wszystkie prezentacje i przygotowano wideo.

 

Zapraszamy do zapoznania się tutorialem prezentującym funkcjonalności Narakeet (plik można pobrać jako PDF):

Narakeet – Tutorial  

 

Autorka:

Celina Świebocka – Trenerka warsztatów komputerowych eTwinning w województwie małopolskimNauczycielka języka niemieckiego i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Jazowsku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy. Do tej pory zrealizowała kilkadziesiąt projektów w  języku niemieckim. Wiele z nich zostało wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości, a także nagrodą w krajowym konkursie Nasz Projekt eTwinning 2017, w Europejskim Konkursie eTwinning 2017.  W 2018r. dwa projekty zostały laureatami 65.  Konkursu Europejskiego „Pomyśl – na czym opiera się Europa?”, a w 2019r. kolejne trzy laureatami 66. Konkursu Europejskiego „YOUrope –chodzi o Ciebie!”. Jest założycielem i koordynatorem grupy eTwinning dla nauczycieli języka niemieckiego „Projekte auf Deutsch” , w ramach której organizuje i prowadzi webinaria, dzieląc się przykładami dobrych praktyk oraz pomysłami na wykorzystanie narzędzi TIK w międzynarodowych projektach. Pasjonuje ją nowoczesna technologia, narzędzia TIK, a szczególnie tematyka pokojów zagadek, webquestów oraz odwróconej klasy.

 

Celina jest także autorką kursu internetowego: