National Parks = International Treasure

National Parks = International Treasure

 

Przedmiot:
geografia

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 9 we Włocławku – Gimnazjum nr 3

Koordynatorzy:
Małgorzata Tomczak-Walkusz

Szkoły partnerskie:
Gymnázium Kroměříž (Czechy)
Colegio Internacional Eurovillas (Hiszpania)
IES Bañaderos-Cipriano Acosta (Hiszpania)
Základná škola s materskou školou (Słowacja)

Obszary tematyczne:
biologia, przyroda, geografia, sztuka, języki obce

Języki:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/20319

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

W pierwszym etapie projektu uczniowie przedstawili siebie uzupełniając profile na TwinSpace i poprzez forum próbowali znaleźć osoby ze wspólnymi zainteresowaniami. Przygotowali prezentacje i filmy o swoich szkołach i miejscowościach, które umieścili na Padlecie. Następnie każda szkolna grupa przygotowała quiz Kahoot na podstawie zamieszczonych materiałów, dzięki któremu mogli sprawdzić nabytą wiedzę, wspaniale się przy tym bawiąc.

Kolejnym krokiem były zadania sprawdzające i pogłębiające wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie i praw autorskich. W efekcie powstały komiksy o e-Safety oraz Tricider z opiniami uczniów. Następne działania skupiały się już na głównym temacie projektu – parkach narodowych. Szkolne, krajowe grupy zbierały, segregowały i przedstawiały materiały o parkach narodowych w ich krajach, umieszczając prezentacje, mapy i obrazy na Padlecie. W międzyczasie wszyscy uczestnicy dyskutowali na temat potrzeby istnienia takich parków.

W głównej części projektu prace przebiegały już w zespołach międzynarodowych. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup i mieli za zadanie ‘zbudować’ wspólny międzynarodowy park, który został nazwany Treasure International Park. Pierwszy etap polegał na stawaniu się ekspertami, tak więc uczniowie poszerzali zakres słownictwa w swojej dziedzinie, tworząc międzynarodowy słowniczek, logo zespołu oraz zapoznając się z dziedziną tworząc mapy mentalne w programie Mindmeister. Następnie tworzyli wspólne materiały na Google slides, które zostały zaprezentowane za pomocą e-książeczek w programie Issuu. Dyskutowali również nad zasadami zachowania w parku i tworzyli infografiki, a także wspólnie pisali treść radiowej reklamy parku z wykorzystaniem Google doc.

W końcowym etapie projektu tworzyli quizy i gry na podstawie całości materiałów naszego projektu, tworząc zasoby edukacyjne dla innych nauczycieli i uczniów nie będących uczestnikami projektu.

Projekt rozwijał większość kompetencji kluczowych. W obrębie grup narodowych uczniowie porozumiewali się w języku ojczystym, uczyli się pracy zespołowej, słuchania innych, szacunku dla cudzych pomysłów i poglądów oraz tego jak ważnej jest wsparcie w zespole. Wszyscy uczestnicy projektu znacznie poprawili kompetencje językowe i poszerzyli słownictwo z zakresu „środowisko”. Znacznie udoskonalili swoje umiejętności informatyczne i odkryli nowe możliwości narzędzi internetowych do komunikacji i współpracy międzynarodowej.

Tak szeroki wachlarz rozwoju był możliwy dzięki interdyscyplinarności projektu. Współpraca zawierała elementy podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego z biologii (świat roślin, świat zwierząt), geografii ( ukształtowanie terenu, obszary ściśle chronione), sztuki (tworzenie logo – rysunek), wiedza o społeczeństwie (rozpoznawanie problemów najbliższego otoczenia i szukanie ich rozwiązań), informatyka (używanie narzędzi IT do planowania, przygotowania, współpracy, pokazania rezultatów i ewaluacji projektu w obrębie międzynarodowej grupy

Efektywna komunikacja miała ogromny wpływ na cały projekt i dlatego jednym z pierwszych kroków była dobra organizacja tego obszaru. Ażeby przedstawiać, wymieniać i modyfikować pomysły oraz szybko komunikować się ze wszystkimi nauczycielami, założono grupę na Facebook, korzystano z prywatnych maili oraz komunikatorów na TwinSpace. Właśnie dzięki TwinSpace i dostępnym tam czatom udało się spotkać zarówno nauczycielom jak i uczniom. Podczas czatów uczniowie podsumowywali zadania, przedstawiali swoje osiągnięcia, informowali co było dla nich najciekawsze i przy czym najlepiej się bawili. Intensywnie użytkowali też forum, dzięki któremu nawiązywali przyjacielskie relacje z zagranicznymi uczniami rozmawiając o wspólnych zainteresowaniach. Wyjątkowo polubili Tricider- program do dyskusji, wyrażania opinii, sugestii i argumentowania wyborów. Korzystali też  programów, które oferowały opcję dzielenia się np. Google docs, Google slides, Scrible maps, Tricider, Mindmeister, Easelly. W programie LearningApps i Easelly stworzone były klasy zgodnie z podziałem na grupy międzynarodowe.

Rezultaty:

 

Projekt od samego początku był bardzo atrakcyjny dla jego uczestników i wszyscy podeszli do niego z ogromnym entuzjazmem, a szczególnie do faktu, że duża część projektu będzie realizowana w pracowni komputerowej. Ogromne zaangażowanie grupy wciągnęło w wir projektowych zadań nawet osoby nieśmiałe i nie do końca zainteresowane tematyką. Struktura projektu była prosta i przejrzysta, uczniowie wiedzieli co, kiedy i dlaczego robią, co sprzyjało postępowi działań. Z każdym zadaniem wykonanym w międzynarodowym zespole nabierali pewności siebie, tego że potrafią komunikować się w języku obcym. Jego nauka zyskała w ich oczach zupełnie nowy wymiar.

Jednak jednym z najważniejszych rezultatów tego projektu było poprawienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności, które przygotowują moich uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata i decydują o późniejszym sukcesie w społeczeństwie. Mam nadzieję, że międzynarodowa współpraca w eTwinning od wczesnych lat pomoże uczniom przygotować się do odnalezienia się na europejskim rynku pracy w przyszłości, ponieważ nawet teraz w wieku 15 lat są osobami tolerancyjnymi, które akceptują różnorodność kulturową. Praca w międzynarodowej grupie przychodziła im z łatwością i bardzo naturalnie. Pracując nad projektem o parkach narodowych stali się wrażliwi na unikalną przyrodę własnego kraju i Europy.

Projekt okazał się też cennym doświadczeniem dla mnie jako nauczyciela. Po pierwsze, znacznie udoskonaliłam umiejętności organizacyjne w zarządzaniu grupą uczniów w międzynarodowym projekcie. Rozwinęłam swoje kompetencje zawodowe poprzez wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegą z krajów partnerskich. Po drugie, odkryłam potencjał i wyjątkowe talenty moich uczniów. Ponadto moja jest postrzegana w środowisku lokalnym jako placówka nowoczesna, dbająca o jakość nauczania, z bardzo atrakcyjną oferta edukacyjną.

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach współpracy dostępne są na TwinSpace projektu