Nauka krytycznego myślenia o mediach i za pośrednictwem mediów

Nauka krytycznego myślenia o mediach i za pośrednictwem mediów

Co społeczność edukacyjna myśli dziś o tym, dlaczego i w jaki sposób należy uczyć uczniów krytycznego myślenia o mediach i za pośrednictwem mediów?

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia jest fundamentem całego uczenia się, a nawet umiejętności uczenia się – kompetencji kluczowej, która konieczna jest wszystkim obywatelom, aby z powodzeniem uczyć się przez całe życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Nauczanie o mediach i za pośrednictwem mediów to jeden ze skutecznych sposobów rozwijania umiejętności krytycznego myślenia uczniów. We współczesnym, bogatym w media, środowisku potrzebny jest szerszy zbiór umiejętności, który pomoże w zrozumieniu komunikatów otoczenia oraz w efektywnym wykorzystaniu posiadanych narzędzi do przygotowywania i rozpowszechniania własnych komunikatów. Umiejętność czytania i pisania w erze mediów wymaga umiejętności krytycznego myślenia, która umożliwia podejmowanie świadomych decyzji – w klasie, mieszkaniu, miejscu pracy czy kabinie wyborczej.

Portal School Education Gateway przygotował króki (zaledwie 6 pytań) sondaż skierowany do społeczności edukacyjnej (w tym nauczycieli, osób prowadzących szkolenia nauczycieli, dyrektorów szkół, decydentów, naukowców i innych interesariuszy edukacji) dotyczący postaw i opinii wobec rozwijania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia o mediach i za pośrednictwem mediów.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

P.S. Po prawej stronie możecie ustawić język w jakim wyświetli się formularz.

Dodaj komentarz