Nosy Neighbours

Nosy Neighbours

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Koordynator:
Ewa Gajek

Szkoła partnerska:
Lycée Michelet, Francja
Our Lady of Mercy College, Irlandia
RSG ‘t Rijks, Holandia

Obszary tematyczne:
informatyka, historia, WOS, sztuka, muzyka, plastyka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/31235/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Celem projektu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat Europy, a także poprawa ich umiejętności językowych i komunikacyjnych. W ramach współpracy przeprowadzali wywiady z europejskimi partnerami, aby lepiej poznać i zrozumieć ich życie, zainteresowania, zdanie na określony tematy. Rozmowy w formie podcastów publikowali na TwinSpace projektu. Stanowiły one bazę do formułowania własnych opinii i podejmowania dyskusji.

Działania:

  1. Break the ice (partnerzy poznają się, wybierają logo i ustalają netykietę)
  2. Stworzenie zespołów międzynarodowych (grupy pracują, komunikują się na wydzielonych podstronach)
  3. Wspólne wybranie tematów poruszanych podczas rozmów z partnerami
  4. Jak działa radio? – zebranie informacji o funkcjonowaniu rozgłośni radiowej, wymaganiach dotyczących tekstów, sposobów mówienia, formatowania materiałów).
  5. Opracowanie scenariuszy wywiadów w międzynarodowych zespołach i nagranie rozmów.
  6. Opublikowanie rozmów w formie podcastów
  7. Recenzja partnerska: uczniowie słuchają nagrań kolegów i komentują zawarte w nich treści
  8. Ceremonia wręczenia nagród w kategoriach: najlepsze głośniki, najlepszy scenariusz, najśmieszniejszy podcast, itp.

Nauczyciele i uczniowie wykorzystali TwinSpace jako platformę wymiany i współpracy podczas całego projektu. Jej funkcjonalności uzupełniali o liczne aplikacje i programy zewnętrzne, np: Padlet do burzy mózgów, Answergarden i Tricider do podejmowania wspólnych decyzji, Stickymoose i Easel.ly do tworzenia grafiki, FramePad do wspólnej pracy nad scenariuszem nagrań, Surveymonkey do ewaluacji i analizy odpowiedzi, i wiele innych.

Dzięki podejmowanym działaniom, współpracy w międzynarodowych zespołach, poruszanej tematyce uczniowie rozwijali swoją autonomię, osobistą ekspresję i dojrzałość społeczną. Ćwiczyli umiejętność współpracy, szanowania i akceptowania odmiennych poglądów, podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. Stali się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za swoje obowiązki i działania. Mieli też możliwość w niezwykle efektywny sposób poćwiczyć swoje umiejętności językowe oraz rozwinąć kompetencje cyfrowe.

Dla nauczycieli projekt również stanowił szansę na pozytywne zmiany w ich codziennej pracy, przyniósł urozmaicenie metod, narzędzi i wszechstronny rozwój zawodowy.