Nowe kraje w eTwinningu

Nowe kraje w eTwinningu

Już 4 marca zostanie uruchomiony pilotażowy program dla krajów eTwinning Plus, w tym: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Tunezji. Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych współpracą z kolegami i szkołami z nowo włączonych krajów do zgłaszania się pod adres podany poniżej: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/973a7d733f35b6d51a4e48e34f45b46c

Nowe kraje będą miały do dyspozycji swój portal, na którym będą mogły współpracować z chętnymi nauczycielami z innych krajów europejskich.

Pierwszy etap współpracy z nowymi eTwinnerami będzie miał nieco inne zasady, ze względu na niewielkie doświadczenie nowych kolegów w programie eTwinning. Istotnym warunkiem jest zasada „dwa+jeden”, czyli projekt musi być założony przez dwoje parterów z krajów dotychczas zaangażowanych w eTwinning i jednego partnera z krajów eTwinning Plus. Co istotne, można zaprosić, dołączyć nowego partnera z eTwinning Plus do trwającego już projektu prowadzonego przez partnerów z Polski i z innego kraju europejskiego. Dalsze szczegółowe informacje wkrótce.