Nowy etap współpracy z krajami eTwinning Plus

Nowy etap współpracy z krajami eTwinning Plus

Nauczyciele z krajów eTwinning Plus mogą teraz zakładać własne projekty i ubiegać się o odznaki jakości oraz nagrody europejskie.

W marcu 2013 roku rozpoczął się projekt eTwinning Plus, w którym szkołom z sześciu krajów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Europy udostępniono platformę współpracy z innymi szkołami uczestniczącymi w eTwinningu. W społeczności eTwinning aktywnie działali nauczyciele z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – krajów reprezentujących Partnerstwo Wschodnie oraz z Tunezji, będącej częścią Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego.

Od samego początku projektu eTwinning Plus nauczyciele z krajów wcześniej zaangażowanych w eTwinning wykazywali duży entuzjazm. Bardzo wielu z nich wyraziło swoją gotowość do utworzenia partnerstwa z nauczycielami z eTwinning Plus. W chwili obecnej mamy 27 000 nauczycieli dostępnych dla partnerstwa eTwinning Plus z 32 krajów, w tym 3522 to są polscy nauczyciele

Ze strony eTwinning Plus, w projekty zaangażowało się ponad 400 szkół i 1200 nauczycieli. Uczestniczyli oni także w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez Program, takich jak warsztaty online i kurs na moderatora internetowego. Przypomnijmy, że pierwsze seminarium kontaktowe dla nauczycieli z krajów eTwinning Plus zorganizowało polskie Biuro eTwinning w dniach 26-29 września 2013 r. Powtórzyliśmy takie spotkanie także w tym roku w Gdańsku od 11 do 14 września. Efektem tych spotkań są zarejestrowane projekty z partnerami z krajów eTwinning Plus. Aktualnie 1142 nauczycieli polskich realizuje projekty z udziałem kolegów z krajów eTwinning Plus.

Nowe funkcje i fascynujące możliwości dla nauczycieli z eTwinning Plus

Sukces programu eTwinning Plus sprawił, że nauczyciele mogą teraz zakładać własne projekty. W uznaniu za swój szczególny wkład w poprawę jakości kształcenia i pionierskie działania w swoim kraju, mogą też ubiegać się o odznaki jakości i zgłaszać swoje projekty do nagród europejskich.

Czy jesteś dostępny dla partnerstwa eTwinning Plus? Nie zapomnij zaznaczyć tego pola w zakładce Profil na Desktopie czyli Pulpicie eTwinning.

Dodaj komentarz