NUTRI FIT CRUISE

NUTRI FIT CRUISE

 

Przedmiot:
projekt międzyprzedmiotowy

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

Koordynatorzy:
Irena Głowińska

Szkoły partnerskie:
1rst Experimental Primary School, Alexandroupolis (Grecja)
Col·legi Sant Josep  (Hiszpania)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, nauki przyrodnicze, wychowanie fizyczne, sztuka, teatr, edukacja medialna, historia, nauki społeczne, języki klasyczne, wychowanie fizyczne, nauki przyrodnicze, higiena i zdrowie

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10116/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
I miejsce w Krajowym Konkursie eTwinning w Grecji
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Motto projektu – Mens sana in corpore sano – W zdrowym ciele zdrowy duch

Wsiedliśmy na statek żeglujący po morzu eTwinning zatrzymujący się na kolejnych wyspach, gdzie mogliśmy dowiedzieć się czegoś interesującego lub nauczyć jak dbać o zdrowie ciała i umysłu. Na pokładzie byliśmy jedną wielką, międzynarodową rodziną bogatą w różne doświadczenia, języki, tradycje i kulturę, ale gotową pracować razem i  uczyć się od siebie nawzajem osiągając wspólne cele. Rejs trwał 175 dni i był dla nas wyjątkowym doświadczeniem.

 

Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach. Zróżnicowane aktywności budziły ich zainteresowanie i angażowały w działania projektowe. Wspólnie szukali informacji, wymieniali doświadczenia, wiedzę czyniąc proces uczenia się niezwykle interesującym i interaktywnym. Wspólna praca zbudowała w dzieciach tolerancję, szacunek i respekt wobec różnic kulturowych i naszych przodków.

Korzystanie z narzędzi TIK motywowało partnerów do poszukiwania nowych rozwiązań, ulepszania tych istniejących. Uczniowie analizowali materiały, poprawiali błędy udoskonalając swoje umiejętności. Projekt zaktywizował ich do nauki języka obcego i odkrywania zróżnicowanej kulturowo Europy.

Niezwykle istotnym efektem współpracy było zachęcenie uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Projekt wpłynął również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły, przekonał ich do włączania się w działania placówki, co z kolei zachęciło władze szkoły do udzielenia jeszcze większego wsparcia działaniom koordynatora projektu. Zgromadzone materiały stanowią inspirację do dalszego udoskonalania procesu edukacji, w której uczeń jest w centrum, a nauczyciel pełni rolę przewodnika, katalizatora dla kreatywności swoich podopiecznych.

Projekt był ściśle związany  z programem nauczania. Rozwijał nie tylko umiejętności językowe i techniczne, ale odkrywał również nowe talenty podczas pisania książki, tworzenia przepisów kucharskich, gotowania czy grania w reklamach. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością malując i rysując. Zajęcia muzyczne pozwoliły udoskonalić umiejętność śpiewania i dały dzieciom większą pewność siebie. Docenione zostały również zajęcia wychowania fizycznego i ich rola w życiu uczniów. Podczas zajęć przyrodniczych omówiono dokładnie wartości odżywcze owoców i warzyw oraz niezwykle ważną rolę pszczół. Dzięki dostarczonym przykładom i informacjom uczniowie sami odkrywali jak ważny jest zdrowy styl życia, zdrowe nawyki żywieniowe i regularna aktywność fizyczna.

Współpraca pomiędzy partnerami była najważniejszym aspektem projektu. Autorem pomysłu była katalońska szkoła, ale każdy etap i każda aktywność była planowana i opracowywana wspólnie przez wszystkich partnerów podczas intensywnie prowadzonej korespondencji, wideokonferencji, czatów na TwinSpace. Za każdym razem, gdy którykolwiek z partnerów borykał się z trudnościami zawsze mógł liczyć na wsparcie i pomoc pozostałych uczestników. Wszyscy respektowali ustalone terminy i podział zadań, a wyniki wspólnych działań zamieszczali na TwinSpace. Wspólnie stworzyli logo, paszporty, maskotki. Razem zaśpiewali hymn, wzięli udział w Nutri Fit Walk nosząc te same t-shirty. Gotowali potrawy z przepisów dostarczonych przez zagranicznych kolegów. A na koniec odegrali przedstawienie przygotowane na podstawie wspólnie napisanej historii. Ta aktywność zintegrowała ich ostatecznie. W efekcie rozwinęli nie tylko swoje umiejętności, ale i zaprzyjaźnili się ze sobą.

Zadanie nauczycieli polegało na proponowaniu, analizowaniu i implementacji najlepszych pomysłów. Ogrom pracy wykonali jednak uczniowie współpracując ze sobą, zwłaszcza, że wszystkie działania były tak planowane, aby zapewniały maksymalną integrację dzieci. Efekty przerosły oczekiwania partnerów. Wiele z powstałych materiałów może służyć w każdej szkole jako doskonałe pomoce dydaktyczne:

 

Projekt rozwinął  aktywność i kreatywność uczniów, ale jego największym sukcesem jest opuszczenie murów szkoły. Przekaz dotarł nie tylko do uczniów, ale także do ich rodzin, pomógł wprowadzić im zdrowe nawyki do codziennego życia. Szkolna strona, blog projektu, szkolna gazetka oraz media społecznościowe pomogły rozpropagować ideę współpracy.

Projekt pozwolił nam iść razem, w tym samym kierunku, zaprzyjaźnić się, rozwinąć w wielu aspektach. Cytując Henry’ego Forda “Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces” – odnieśliśmy sukces docierając do końca naszego rejsu z uśmiechami na twarzy. Dziękujemy eTwinning, dziękujemy uczniom, rodzicom – dzięki Wam jesteśmy dziś mądrzejsi i mamy bardziej otwarte umysły.

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace i blogu.