O eTwinning w nauczycielskich periodykach

O eTwinning w nauczycielskich periodykach

W najnowszych wydaniach Meritum i Pieniądze są dla szkoły znajdziecie artykuły eTwinnerów dotyczące ich eTwinningowych aktywności.

  • Pieniądze są dla szkoły:
    • Aneta Szadziewska: Jak zrealizować udany projekt eTwinning?: subiektywny poradnik w 5 punktach – nr 1/2016
    • Małgorzata Garkowska: Jak szkoła z Golubia-Dobrzynia realizowała projekt MAVEN – Maths Via ENglish? – nr 1/2016
    • Jolanta Okuniewska – eTwinning – europejska współpraca szkół – nr 1/2016
  • Meritum – Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
    • Aneta Szadziewska: eTwinning narzędziem motywacji nauczyciela – 3/2015.

W załączeniu znajdziecie okładki i fragment wywiadu – całość dostępna w wymienionych periodykach.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz