Od GLOBE do Erasmusa uczniowskie projekty badawcze 

Od GLOBE do Erasmusa uczniowskie projekty badawcze 

 

Koordynatorki:
Lucyna Bagrowska-Feige i Jolanta Wawrzyniak-Rószczka – II Liceum Ogólnokształcące w Nysie

Kraje partnerskie:
Chorwacja, Holandia

Obszary tematyczne:
język obcy, geografia, biologia

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

 

Tematyka projektu związana była z wypracowaną przez szkoły partnerskie z Nysy, Buzet i Rotterdamu inicjatywą, polegającą na rozpoznaniu problemów środowiskowych oraz analizie wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery) w miejscu zamieszkania, a następnie odniesienie się do problemu w skali europejskiej, przez porównanie zjawisk zaobserwowanych we wszystkich trzech krajach partnerskich.

Pracę badawczą podjęły międzynarodowe zespoły złożone z uczniów partnerskich szkół. W sumie było to 81 grup (z każdej szkoły po 2 uczniów), a każda pracowała nad ustalonym przez siebie pytaniem badawczym oraz nad sprawdzeniem uzgodnionej wspólnie hipotezy.

Zadania obejmowały:

 • systematyczne badania stanu wody w rzekach przepływających przez zamieszkiwane miejscowości lub w jeziorach,
 • badanie zjawiska „miejskiej wyspy ciepła” w zamieszkiwanych miastach (badanie temperatury powietrza o wyznaczonych w grupie godzinach i ich analiza),
 • jakości powietrza (na podstawie pomiarów, a także ich porównywanie z danymi np. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz aplikacji arly.com),
 • badanie parametrów gleby w wyznaczonych przez uczniów miejscach i ich porównywanie obserwacje fenologiczne.

W ramach wspólnych działań powstały, m.in.:

 • logo projektu, filmy, prezentacje, gazetki na korytarzach szkoły, broszury, posty na www szkoły, padlety,
 • raporty uczniów na Dysku Google, informacje dla mediów,
 • strona na Facebooku – prezentujące działania na poszczególnych etapach współpracy,
 • słownik multimedialny w czterech językach z zakresu słownictwa obejmującego zagadnienia środowiskowe,
 • przewodnik dla ucznia realizującego projekt badawczy w ZSiPO w Nysie (w języku polskim),
 • przewodnik w j. angielskim Teacher Handbook for carrying out GLOBE international project,
 • kącik Erasmus,
 • gabloty prezentujące projekt.

Uczniowie w tym celu korzystali ze specjalnego sprzętu pomiarowego, protokołów GLOBE’owych opracowanych przez naukowców, a zmodyfikowanych na ich potrzeby. Zgromadzone dane posłużyły do analizy problemu i opracowania wniosków. Wyniki prac – raporty z badań w formie dokumentu oraz cyfrowo opracowane na padlet.com – zamieszczone zostały na stronie eTwinning. Na podstawie własnych badań mogli wnikliwie analizować relacje człowiek-środowisko. Szukali źródeł oraz przyczyn zanieczyszczenia i zmian związanych z przekształcaniem środowiska przyrodniczego. Na podstawie rozpoznania w terenie określali zakres tematyczny badań oraz formułowali w grupach międzynarodowych pytania badawcze oraz hipotezy, które następnie sprawdzali.

Praca projektowa poprzedzona była zajęciami warsztatowymi, podczas których uczniowie uczyli się zadawać pytania badawcze i formułować hipotezy, czy określać jakie narzędzia i odczynniki potrzebne im będą do prowadzenia badań, brali udział również w wycieczkach dydaktycznych, podczas których uczyli się obserwacji komponentów środowiska według standardów GLOBE.

Nabyte umiejętności i wiedzę uczniowie wykorzystali i zaprezentowali m.in. podczas kampanii informacyjnej o celach zrównoważonego rozwoju, która została zorganizowana w szkole w ramach European Sustainable Development Week.

 

Atrakcyjność projektu dla jego uczestników wiązała się przede wszystkim z możliwością rozwoju osobistego – zarówno w przypadku uczniów, jak i nauczycieli. Projekt był też świetną okazją do nawiązania kontaktów z osobami z innych krajów europejskich, a także poznania miejsc, w których nasze szkoły partnerskie się znajdowały.

Wszystkie powstały materiały zostaną wykorzystane do prowadzenia kolejnych projektów badawczych w naszej szkole, ponieważ zakładamy, że sukcesywnie co roku będziemy je realizować. Poradniki dla nauczycieli zamieszczone zostały na różnych stronach internetowych projektu oraz naszych szkół. Mogą z niego korzystać inni nauczyciele zainteresowani włączeniem tego typu metod pracy do swojego warsztatu.

Koordynatorki