Odejmowanie w pamięci– scenariusz lekcji matematyki w kl. IV

Odejmowanie w pamięci– scenariusz lekcji matematyki w kl. IV

 

Cel główny:

  • kształcenie umiejętności wykonywania odejmowania w pamięci
  • pojęcie odejmowania,
  • odejmowanie w pamięci na liczbach dwucyfrowych
  • sprawdzanie poprawność wykonanego odejmowania,
  • rozwiązywanie zadania tekstowego z zastosowaniem odejmowania.

 

 

Materiały:

 

Plan lekcji

1. Wprowadzenie

Nauczyciel zaczyna lekcję od pytania: W ogrodzie na grządce rosło 25 narcyzów. Mama zerwała 9 narcyzów. Ile kwiatów zostało na grządce?

Uczniowie podają odpowiedź i określają to działanie jako odejmowanie.

Nauczyciel rozdaje kartę nr 1 i prosi uczniów, aby przeprowadzili robota przez planszę wytyczając mu drogę po polach, na których różnica wynosi 9.

 

 

Następnie nauczyciel umieszcza na tablicy rozcięte słowa z karty 2 i prosi uczniów aby znaleźli odpowiedzi na kolejne pytania. Odpowiedzi to wyniki odejmowania od najmniejszego do najwyższego.

  • Jak będzie brzmiał temat dzisiejszej lekcji? ( odp: Odejmowanie w pamięci – wyniki odejmowania to 9)
  • Jak nazywamy liczbę, od której odejmujemy? (odp: odjemna – wynik odejmowania  to 11)
  • Jak nazywamy liczbę, którą odejmujemy? ( odp:  odjemnik – wynik odejmowania to 15)
  • Jak nazywa się wynik odejmowania? ( odp:  różnica – wynik odejmowania to 22)
  • Jak nazywa się działanie odejmowania? ( odp: różnica – wynik odejmowania to 25)

Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-osobowych. Każda  grupa rozwiązuje zadania z karty 3 i karty 4.

Oblicz różnice. Uporządkuj je od największej  do najmniejszej  i zapisz razem z odpowiadającymi im literami, według schematu. Dowiesz się, jak nazywa się  kwiat, którego rysunek  należy odnaleźć.

 

 

Kolejno wybrany z grupy uczeń  podchodzi do tablicy i przedstawia rozwiązanie  zadania. Odszukuje odpowiedni obrazek.

3. Podsumowanie

Nauczyciel zadaje pytania kontrolne mające sprawdzić stopień w jakim uczniowie przyswoili temat: co znaczy temat dzisiejszej lekcji, jaki sposób sprawdzamy poprawność wykonania odejmowania, itp. Uczniowie  opracują w grupach zadanie podobne do zadania z karty nr 1.

 

 

Autorka:
Bronisława Niespor

 

Inne scenariusze oraz projekty eTwinning związane z nauką programowania znajdują się w zakładce Programowanie z eTwinning.