Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2018”

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2018”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2018.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 i/lub 2017/2018.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Zgłoszone do Konkursu projekty, mogą być zgłaszane w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także w następujących kategoriach dodatkowych:

  • dziedzictwo kulturowe (projekty traktujące o tradycji, kulturze, historii i pamięci narodowej),
  • synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
  • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt (koordynator projektu) do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na naszej stronie w zakładce Konkursy.

Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera Regulamin konkursu Nasz projekt eTwinning.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2018 włącznie – wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online.

 

Formularz zgłoszeniowy»

 

Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl

 

Życzymy powodzenia!