Ogólnopolskie konkursy eTwinning 2013

Ogólnopolskie konkursy eTwinning 2013

Do 14 kwietnia 2013 roku można wysyłać zgłoszenia projektów do ogólnopolskich konkursów eTwinning. Ale mogą to być tylko te projekty, które  zostały już wyróżnione Krajową Odznaką Jakości.

Zapraszamy do jak najszybszego składania wniosków o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie:
http://www.etwinning.pl/odznaki-jakosci

Publikacja “Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku wersja 2013” zawiera opis formularza zgłoszeniowego do Krajowej Odznaki Jakości. Jest ona dostępna w formie e-booka lub pliku pdf na stronie: http://www.etwinning.pl/publikacje

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja” jest skierowany do wszystkich nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w latach szkolnych 2012/2013 lub 2011/2012.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, z siedzibą w Warszawie.

Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w następujących czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja”  będą przeprowadzone także dodatkowe konkursy tematyczne:

a)      konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

b)      konkurs na projekt o tematyce zawodowej skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika i inne o profilu zawodowym);

c)      konkurs inspirowany ideą Europejskiego Roku Obywatelstwa (2013 European Year of Citizens).

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, warunków i kryteriów oceniania projektów, a także formularz zgłoszeniowy, który możny wysyłać do dnia 14 kwietnia 2013 r.

Regulamin do pobrania w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy do konkursów eTwinning dostępny jest na stronie:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPol/ab53925fdb2dd73dc73393dcbc520de9

Corocznie, kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Relacja z uroczystości zakończenia poprzedniej edycji konkursu.

Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution, Ambasadzie Francji, Goethe Institut, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz firmie Zibi za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów eTwinning.