Once upon a time…it is time for our story

Once upon a time…it is time for our story

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

Koordynator:
Ewa Felkner-Raczatnik

Szkoła partnerska:
Agar Children’s Centre, Londyn, Wielka Brytania

Języki projektu:
angielski, polski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p51376/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
III miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria wiekowa 3-6 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

  • dostarczenie dzieciom i nauczycielom nowych edukacyjnych doświadczeń;
  • wdrażanie dzieci do słuchania opowiadań i baśni w języku polskim i angielskim;
  • poznanie nazw zwierząt w języku polskim i angielskim;
  • zapoznanie się z różnymi metodami i technikami stosowanymi podczas zajęć edukacyjnych;
  • rozwijanie umiejętności korzystania z TIK.

Opis projektu:

Projekt Once upon a time… it is time for our storyDawno, dawno temu… czas na opowieść obejmował cykl sześciu spotkań z bajką. W pierwszym etapie współpracy przedstawiliśmy nasze miasta, placówki ipodopiecznych. Następnie wybraliśmy trzy bajki należące do klasyki literatury dziecięcej (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Złotowłosa i trzy Misie), które były realizowane przez oba partnerskie przedszkola, oraz trzy utwory z własnego kraju do opracowania przez każdą z grup.

Współpraca między partnerami układała się bardzo dobrze. Drogą e-mailową oraz za pomocą Skype’a uzgadnialiśmy tematykę i terminy prezentowanych dzieciom bajek. Na platformie TwinSpace wstawialiśmy materiały, aby przedszkolaki mogły oglądać zamieszczane prezentacje, zdjęcia i filmy przedstawionych bajek. W ramach wspólnych działań z partnerem projektu, proponowaliśmy sposoby prezentowania bajek, komentowaliśmy postęp realizacji zadań oraz wymienialiśmy się pracami plastycznymi dzieci.

Pierwszym utworem realizowanym w ramach projektu była bajka Czerwony Kapturek, na podstawie której dzieci ruchem, gestem i śpiewem odtwarzały treść utworu. Na premierę przedstawienia zaprosiliśmy panią dyrektor przedszkola oraz koleżanki i kolegów z innych grup. Występ dzieci został nagrodzony brawami i słodkim poczęstunkiem. Po zakończonym przedstawieniu rozmawialiśmy o zachowaniu Czerwonego Kapturka. Zwrócono dzieciom uwagę, że same nie mogą chodzić po lesie ani rozmawiać z nieznajomymi. Nasi londyńscy rówieśnicy piekli muffiny dla Czerwonego Kapturka oraz przygotowywali mapy, jak dotrzeć do babci.

Kolejną bajkę – Kopciuszek zaprezentowała dzieciom nauczycielka języka angielskiego ze swoją córką. Rekwizyty przygotowane przez naszych aktorów sprawiły, że przedstawienie było bardzo ciekawe i atrakcyjne. Dzieci dowiedziały się, że dobroć, uczciwość i pracowitość to bardzo ważne cechy. Najciekawszymi przy tej okazji działaniami dzieci z Londynu były: przygotowanie zaproszeń na bal, który następnie odbył się w przedszkolu, oraz tworzenie zegarów dla Kopciuszka, aby wiedział, kiedy wybije północ.

Następną bajką była Złotowłosa i trzy Misie. Historia ta została wykorzystana m.in. do tego, by przekazać dzieciom informacje na temat niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą dziecięca ciekawość. Podczas omawiania bajki dzieci poznały także różne wielkości przedmiotów. Przedszkolaki pomagały zgromadzić potrzebne eksponaty i przygotować domek rodziny Misiów, przyrządziły również owsiankę oraz ułożyły Złotowłosą i Misie do snu. Wykonały także prace plastyczne ilustrujące bajkę. Nasi zagraniczni rówieśnicy przy okazji tej bajki uczyli się między innymi podstawowych prac domowych, takich jak pranie i prasowanie.

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie zrealizowaliśmy następne przedstawienie. Nauczycielki bibliotekarki przygotowały dzieciom bajkę w formie inscenizacji, z wykorzystaniem sylwet. Była to historia Zarozumiałej MarchewkiGrzegorza Kasdepke. Dzieci z uwagą oglądały jarzynowych bohaterów: cebulę, buraka, sałatę, kalarepkę, marchewkę, by następnie z własnej inicjatywy podjąć zabawę sylwetami warzyw.

Ważnym elementem w projekcie było zaangażowanie rodziców w realizację działań. Jeden z ojców opowiedział dzieciom warmińską Legendę o Łynie. Mali odbiorcy z uwagą śledzili losy najmłodszej córki króla wielkich jezior – Łyny, a następnie przygotowali piękną laurkę z podziękowaniami dla naszego gościa.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie przedstawili dzieciom historię Filitka, bohatera opowiadania Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował. Przedszkolaki z uwagą śledziły losy kotka, który bardzo lubił mleko i częstował nim inne zwierzęta. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały starszych kolegów w roli aktorów, a następnie za pomocą pacynek i maskotek odtwarzały bajkę. Zostały również poczęstowane mlekiem, które – tak jak kotek – z ochotą wypiły.

Przedszkole partnerskie zapoznało nas z bajkami ze swojego kraju, wśród których były: Naughty Bus, Room on the Broomoraz A Squash and a Squeeze. Dzięki pierwszej z opowieści mali Polacy dowiedzieli się o istnieniu londyńskich double deckerów, czyli piętrowych autobusów. Oglądali również prace rówieśników – autobusy w miniaturze wykonane z pustych pudełek.

Podsumowaniem projektu była wideokonferencja, podczas której dzieci śpiewały piosenki w języku angielskim oraz nazywały wybrane zwierzęta w języku ojczystym partnera.Co ciekawe, nie tylko polskie dzieci mówiły po angielsku, lecz również Anglicy nauczyli się perfekcyjnej wymowy polskich słów. Nauczycielką polskiego dla brytyjskich przedszkolaków była ich pani przedszkolanka – Polka z pochodzenia.

Dzieci były zarówno widzami, słuchaczami, jak i aktywnymi twórcami – aktorami. Prezentowane bajki przedstawiane w obu językach stanowiły inspirację do wymyślanych przez dzieci zabaw tematycznych i plastycznych.

Tematyka zrealizowanego przez nas przedsięwzięcia jest uniwersalna. Projekt pokazał, że można ze sobą świetnie współpracować, a treści przekazywać w sposób zrozumiały dla dzieci. Udało nam się zrealizować założone cele, współpraca pozwoliła na przeprowadzenie bardzo ciekawych i różnorodnych działań.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

  • zainteresowanie nauką języków obcych oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim;
  • budowanie u dzieci pewności siebie poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju;
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi TIK;
  • wzbogacenie i udoskonalenie warsztatu pracy.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Projekt może być z łatwością realizowany przez każdą placówkę edukacyjną i wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym lub z klasami I-III szkoły podstawowej. Nie wymaga specjalnych przygotowań ani drogiego sprzętu. Nauczyciele mogą dowolnie wybierać utwory literatury dziecięcej, zmieniać kolejność ich realizacji i czas pracy nad projektem. Możliwe jest również wzbogacenie działań o wykorzystanie innych narzędzi TIK.