Open the Gates to The Universe

Open the Gates to The Universe

 

Przedmiot:
astronomia

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie

Koordynator:
Jolanta Okuniewska

Szkoły partnerskie:
Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan”, Braşov (Rumunia)
Centro Escolar de Portela (Portugalia)
Liceul Teoretic cu Profil Real ”Mihai Marinciuc” (Mołdawia)
Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας “Φώτης Πίττας” – Primary School “Fotis Pittas” (Cypr)

Obszary tematyczne:
biologia/przyroda, fizyka/astronomia, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, geografia, język obcy, historia/WOS, sztuka/muzyka/plastyka, język polski

Języki:
angielski

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/12520/home
http://gatestotheuniverse.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Laureat Konkursu Europejskiego – kategoria: Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie
Laureat konkursu krajowego eTwinning w Rumunii – I miejsce
Laureat konkursu krajowego eTwinning w Mołdawii – I miejsce

 

 

Tematyka projektu dotyczyła kosmosu i powiązanych z tym tematem treści. Aktywności koncentrowały się na pogodzie, aspektach życia na stacji kosmicznej, postaciach znanych astronomów i astronautów. W działania włączyliśmy również śledzenie misji Rosetta i innych.

 

Cele:

 • pogłębienie wiadomości na temat kosmosu i Ziemi we Wszechświecie
 • rozbudzenie zainteresowania astronomią i astronautyką
 • prowadzenie prostych obserwacji astronomicznych,
 • korzystanie z technologii 3D
 • przejmowanie odpowiedzialności za samodzielne zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią
 • doskonalenie umiejętności prezentacji i autoprezentacji
 • rozumienie zmienności pogody w różnych częściach Europy i świata oraz jej wpływu na życie ludzi
 • doskonalenie umiejętności planowania własnych działań oraz współpracy w zespołach
 • przygotowywanie doświadczeń, prezentowanie ich w klasie i wyjaśnianie zjawisk fizycznych związanych z tematyką projektu
 • doskonalenie umiejętności świadomego wykorzystywania TIK podczas realizacji zadań projektowych
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym i obcym
 • zacieśnienie znajomości ze znanymi wcześniej partnerami z projektu
 • pogłębienie wiadomości o krajach partnerskich związanych z tematyką projektu

 

Projekt powstał w odpowiedzi na zainteresowanie uczniów oraz potrzebę zrealizowania zagadnień podstawy programowej w ciekawszy i szerszy sposób. Partnerzy podjęli więc działania powiązane z fizyką, optyką, geografią, nauką pisania i czytania, korzystaniem z TIK i komunikacją w języku obcym, zarówno te wpisane w podstawę programową, jak i te znacznie poza nią wykraczające. Zadbali także o kształtowanie kompetencji miękkich takich jak umiejętność współpracy, komunikacji, dyskutowania, prezentacji, inicjatywności, empatii.

Pierwszym krokiem było przedstawienie się partnerów. To nie był ich pierwszy wspólny projekt. Nauczyciele znali się już dobrze, więc rodzaj prezentacji oraz jej zawartość pozostawili do decyzji uczniów. Dzieci zdecydowały się na padlet, jako narzędzie do współpracy nie wymagające logowania się i pozwalające na pracę o różnym czasie. Uczniowie samodzielnie wykonali zdjęcia, prezentacje i umieścili we wspólnym środowisku. Poznali się lepiej i rozpoczęli właściwe działania projektowe.

Jednym z najważniejszych aktywności były zagadnienia związane z Układem Słonecznym, w ramach których uczyli się o planetach, fazach księżyca, obserwowali niebo, a dzięki aplikacji tabletowej Titans of Space dzieci mogły podglądać kosmos w Augmented Reality. Kolejnym działaniem w projekcie była obserwacja pogody. Wspólnie dokonywali obserwacji i systematycznie uzupełniali tabelę z jej wynikami. Na podstawie zamieszczonych w niej danych analizowali pogodę w różnych częściach, porównywali i wyciągali wnioski. W tej części uczniowie poznawali i doskonalili słownictwo związane z pogodą w języku i angielskim. Po spotkaniu z „pogodynką” z olsztyńskiej telewizji bawili się w prezenterów pogody i analizowali dopasowanie stroju do warunków atmosferycznych. Uważnie śledzili satelity pogodowe oraz satelitarne mapy pogody.

Duży entuzjazm uczniów budziła podróż Yurija – maskotki przygotowanej przez partnerkę z Portugalii. Bohater otrzymał strój astronauty oraz pamiętnik. Podróżował od kraju do kraju. W ramach jego wizyty uczniowie dostawali do wykonania określone zadania polegające m.in. na wyposażaniu astronauty w potrzebne na stacji kosmicznej akcesoria. Korzystali ze stron internetowych przygotowanych przez NASA specjalnie dla dzieci. Yurij miał tradycyjny pamiętnik, w którym zapisywali swoje spostrzeżenia oraz wirtualny pamiętnik podróży po Europie.

Partnerzy starali się, aby projekt miał jak najwięcej odniesień do życia i współczesnych wydarzeń. Sięgali po strony internetowe pozwalające na śledzenie trasy satelitów oraz uczyli się o misji sondy kosmicznej Rosetta. Uczniowie zafascynowani tematem wykonali model Rosetty z kartonu, a na lekcjach języka angielskiego oglądali serię animowanych filmów związanych z tematem. Poznali dzięki temu życie na stacji kosmicznej i wspólnie stworzyli historyjkę o astronaucie na statku kosmicznym. Skorzystali w tym zadaniu z aplikacji Scratch Junior. Samodzielnie przygotowywali też doświadczenia i prezentowali je w klasie.

Najważniejszy w projekcie był uczeń, jego potrzeby, zaangażowanie rodziców w pomoc przy przygotowaniu materiałów, obserwowanie wyników pracy i ich komentowanie. Nauczyciele pełnili rolę koordynatorów. Reagowali na nowe pomysły, planowali kolejne etapy dostosowując je do rozwoju sytuacji.

Część zadań pozwoliła na doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie, porównywanie różnicowe temperatur, szacowanie, odczytywanie i zapisywanie wskazań termometrów, prowadzenie dziennika obserwacji. Z zakresu nauk ścisłych przygotowywali doświadczenia, wykonywali je i analizowali kolejne etapy. Uczniowie uczyli się stawiać hipotezy i je weryfikować. Korzystali z różnych źródeł informacji, zdobywali je we własnym, indywidualnym tempie, oceniali ich przydatność i wiarygodność. Doskonalili umiejętność zapisu obserwacji w formie wyrażeń bezokolicznikowych lub zdaniami w zwięzłej formie. Opracowywali raporty z eksperymentów. Uczniowie mieli również okazję rozwijać swoje umiejętności plastyczne tworząc komiksy, makiety układu słonecznego, fantastyczne wizje kosmosu i statku kosmicznego.

Partnerzy porozumiewaliśmy się za pomocą maili i poprzez grupę na Facebooku. Wspólnie przygotowali plan pracy w aplikacji Google Docs, który sukcesywnie uzupełniali o ciekawe linki i pomysły. Podzielili się odpowiedzialnością za poszczególne zadania, pomagali sobie nawzajem, wspierali w razie trudności. Wspólnie uczyli się korzystania z licznych aplikacji i narzędzi. Dla niektórych uczestników część z nich była nowością.

Projekt był niezwykle atrakcyjny dla dzieci. Z zaangażowaniem odkrywały tajemnice Kosmosu. Rozwijały swoją kreatywność, twórcze myślenie, wyobraźnię. Przedstawiały i realizowały własne pomysły, jak np. rysowanie postaci My alien friend i opowiadanie o niej. Decydowały o tym, które z zaproponowanych narzędzi będzie najlepsze do wykonania danego zadania, a zabawa w wymyślanie dzięków kosmosu stała się ulubioną przerwą śródlekcyjną.

Tematyka projektu pozwalała również na wyjście poza mury szkoły. Koordynatorka, wraz z pracownikiem Muzeum Warmii i Mazur, opracowała lekcję z użyciem tabletów i kodów QR  poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, która wzbudziła dużo entuzjazmu wśród uczniów. Lekcja w muzeum była jednym z elementów zadania polegającego na poznawaniu sylwetek sławnych astronomów i astronautów.

Materiały stworzone i zgromadzone przez uczestników projektu są dostępne online na TwinSpace i blogu projektu. Z łatwością można je wykorzystać do uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi.

 

Mocne strony projektu to bliskość tematyki z życiem i podstawą programową, oparcie działań na dużej aktywności dzieci i dostosowanie ich do zainteresowań, możliwości uczniów, warunków szkoły. Sukcesem jest stuprocentowe zaangażowanie dzieci i ich wysokie oceny w ewaluacji projektu.

Wszystkie działania można swobodnie powtarzać w warunkach szkolnych. Potrzebny jest Internet i dostęp do materiałów w sieci. Propozycje aktywności są sprawdzone i wróżą sukces oraz radość dzieci. Zależało nam również na pokazaniu tego, że tworzymy jedną Europę. Mimo różnic zależy nam na tym samym: największą wartością jest pokój i zdobywanie wiedzy, by mieć kolejne możliwości zmieniania świata na lepsze. Ponieważ znamy się z partnerami z poprzednich projektów, nasza współpraca przebiegała wzorowo. Traktowaliśmy się po partnersku i tego samego uczyliśmy naszych uczniów.

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały zgromadzone w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace i blogu.