Podsumowanie pilotażu programowania MEN oraz kampanii Programowanie z eTwinning

Podsumowanie pilotażu programowania MEN oraz kampanii Programowanie z eTwinning

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności, dyrektorów szkół oraz inne osoby reprezentujące instytucje oświatowe. Konferencja to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i zaczerpnięcia inspiracji w obszarze nauki programowania oraz współpracy w ramach projektów edukacyjnych eTwinning. Konferencja ma charakter promocyjno-szkoleniowy, trwa dwa dni i odbędzie się 28-29 września 2017 w Warszawie.

Szczegółowe informacje,  program, opis zaplanowanych warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (zielony przycisk zarejestruj się na wydarzenie).

Informujemy, że:

– udział w konferencji obejmuje dwa dni, nie ma możliwości udziału tylko w jednym dniu;

– zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie formularza nie wiąże się z automatycznym zakwalifikowaniem na konferencję, stosowna informacja ze statusem zgłoszenia zostaje wysłana na podany adres e-mail w przeciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia.

 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 września.