Tydzień z Power Point

Tydzień z Power Point

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z  PowerPoint” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać prezentacje multimedialne zarówno do przygotowywania ciekawych pomocy dydaktycznych dla uczniów, jak również do prezentacji efektów pracy w realizowanych projektach eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, w szczególności grafiki, plików dźwiękowych i filmowych. Ponieważ praca z programem przewiduje wstawianie multimediów, każdy uczestnik kursu powinien dysponować odpowiednim sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą pracować z programem do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Kurs został przygotowany dla użytkowników wersji PowerPoint 2007 i 2010.

W module 1 uczestnicy kursu poznają podstawowe założenia, które powinna spełniać dobra prezentacja i sposoby odpowiedniego przygotowania grafiki. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 poświęcony jest nabyciu lub przypomnieniu podstawowych kroków podczas tworzenia prezentacji. Uczestnicy w prezentacji testowej nauczą się zapisywać prezentacje w różnych formatach i wykonają jedno zadanie, które nie podlega ocenie.

W module 3 uczestnicy poznają sposoby dodawania dźwięków do prezentacji, zarówno tych przygotowanych przez inne osoby, jak i samodzielnie nagranych do slajdów komentarzy. Dowiedzą się także, gdzie można wyszukać i pobrać darmowe pliki dźwiękowe. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest na pracę z filmem. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wstawiać pliki filmowe do prezentacji i skąd je pozyskać. Nauczą się też tworzenia krótkich filmów ze zdjęć. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 uczestnicy nauczą się wstawiania hiperłączy do plików, stron internetowych, dokumentów, a także do innych slajdów w prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 6 to nauka wzbogacenia prezentacji efektami animacyjnymi. Uczestnicy nauczą się dodawać efekty animacyjne do poszczególnych elementów na slajdach, jak również ustawiać efekty przejść między slajdami. Rozpoczną także tworzenie autorskiej prezentacji, będącej pracą końcową.

W module 7 uczestnicy zajmą się przygotowaniem pokazu. Dowiedzą się także, w jaki sposób można opublikować prezentację w Internecie. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. Osoby chętne będą mogły podać link do opublikowanej prezentacji na forum „Moja prezentacja”.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 8.

Cele kursu

 • nabycie umiejętności edycji zdjęć w przykładowych programach graficznych,
 • poznanie zasad dobrej prezentacji,
 • poznanie sposobów przygotowania prezentacji wzbogaconej różnymi obiektami multimedialnymi,
 • przygotowanie autorskiej prezentacji multimedialnej,
 • nabycie umiejętności publikowania prezentacji w serwisie SlideShare,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz pięć obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Przygotowanie do tworzenia prezentacji

 • Wskazówki merytoryczne
 • Podstawowe zasady dobrej prezentacji
 • Przygotowanie grafiki do prezentacji
 • Przesyłanie rozwiązań na platformę
 • Zadanie 1
 • Zarys praw autorskich w kontekście przygotowywania prezentacji

2. Pierwsze kroki w PowerPoint

 • PowerPoint 2007 – wprowadzenie
 • PowerPoint 2010 – wprowadzenie
 • Zapisywanie prezentacji
 • Zadanie 2

3. Dodawanie dźwięku do prezentacji

 • Dodawanie dźwięku do prezentacji w PowerPoint 2007
 • Dodawanie dźwięku do prezentacji w PowerPoint 2010
 • Zadanie 3

4. Dodawanie filmu do prezentacji

 • Film w prezentacji PowerPoint 2007
 • Film w prezentacji PowerPoint 2010
 • Zadanie 4
 • Materiał dodatkowy – Tworzenie filmu w programie Photo Story 3

5. Hiperłącza w prezentacji

 • Hiperłącza w prezentacji PowerPoint 2007
 • Hiperłącza w prezentacji PowerPoint 2010
 • Zadanie 5

6. Animacje w prezentacji

 • Animacje w prezentacji PowerPoint 2007
 • Animacje w prezentacji PowerPoint 2010
 • Animowanie wykresu
 • Zadanie 6

7. Przygotowanie pokazu i prezentacja autorska

 • Przygotowanie pokazu w PowerPoint 2007
 • Przygotowanie pokazu w PowerPoint 2010
 • Zadanie 7
 • Materiał dodatkowy – Rejestracja i publikowanie w serwisie SlideShare
 • Moja prezentacja

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl