Practice Makes Perfect

Practice Makes Perfect

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

Koordynatorzy:
Małgorzata Tomczak-Walkusz i Anna Adamczyk

Szkoła partnerska:
Gymnázium Kroměříž, Czechy
Colegio Internacional Eurovillas, Hiszpania
ICS “Don Lorenzo Milani”, Włochy
Istituto Comprensivo “DE AMICIS”, Włochy

Obszary tematyczne:
informatyka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/44820/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
II miejsce w Krajowym Konkursie eTwinning w Czechach w kategorii gimnazja – 2018
Wyróżnienie ‘eTwinning Special Mention 2018’ we Włoszech – 2018
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Tematyka projektu związana była z przysłowiami angielskimi, które posłużyły jako punkt wyjścia do rozwinięcia takich zagadnień jak: zdrowy styl życia, dobroczynność, obywatelstwo i patriotyzm, przyjaźń, różnorodność kulturowa, praca i rozrywka, technika i wynalazki, pieniądze.

 

Działania:

 • Poznajemy się: uczniowie przedstawiają siebie, tworzą małe grupy narodowe.
 • Bezpieczeństwo w Internecie i prawa autorskie: uczniowie nabywają wiedzę poprzez czytanie artykułów i oglądanie filmów a następnie biorą udział w dyskusji na temat bezpiecznego używania Internetu i praw autorskich oraz tworzą komiksy na podstawie zdobytych informacji.
 • Tworzenie międzynarodowych grup.
 • Praca nad przysłowiami angielskimi: grupy szkolne ze wszystkich krajów tworzą wielojęzyczny słownik przysłów Dictionary of English Proverbs  za pomocą Google doc.
 • Uczniowie przedstawiają przysłowia w formie prac artystycznych, robią zdjęcia i umieszczają we wspólnym słowniku wizualnym English Proverbs in Images.
 • Międzynarodowe grupy przystępują do pracy: każda grupa wybiera dwa przysłowia i wykonuje następujące zadania:
  • Rozgrzewka – poznawanie słownictwa związanego z wybranym przysłowiem, tworzenie chmur wyrazowych
  • Dyskusja związana z tematem przysłowia
  • Przygotowanie wspólnej prezentacji w Google slides
 • Wspólne opracowywanie ankiet, których wyniki posłużą do przygotowania infografik zebranych później w ebook Infographics.
 • Tworzenie quizów, gier z wykorzystaniem LearningApps oraz gier z cyklu Milionerzy.
 • Przygotowanie prac plastycznych Logo projektu – głosowanie z argumentacją na najciekawszą pracę.
 • Opracowanie zadań do kalendarza adwentowego.
 • Podsumowanie projektu i samoocena, ankieta ewaluacyjną i pożegnanie partnerów.

Końcowe produkty (np. ebooki z przysłowiami) są gotowymi zasobami dydaktycznymi, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli w trakcie lekcji języka angielskiego.

Projekt powstał, aby uczniowie mogli przyswoić treści programowe w innowacyjny, ciekawy sposób czyli w procesie międzynarodowej współpracy. Dlatego też pierwszym krokiem było ustalenie, które z treści są wspólne w partnerskich podstawach programowych i skonstruowanie projektu tak, żeby te zagadnienia zrealizować. Grupy uczniów dzieliły się na kilka mniejszych 2-4-osobowych podzespołów, a tematy i zadania zostały tak podzielone, żeby każdy z uczniów mógł (a nawet musiał) być aktywny i zaangażowany.

W całym projekcie zastosowano wiele metod i technik aktywizujących, dzięki którym nauka zmieniła się w zabawę i międzynarodową przygodę. Oprócz wykonywania zadań w wybranych tematach, obowiązkiem było regularne zapoznawanie się z efektami prac innych grup, co wzmacniało przynależność do całej projektowej ‘rodziny’. Każda strona, na której uczniowie wykonywali zadania, była wspierana podstroną Train your brain, na której znajdowali słownictwo i gramatykę do wykorzystania w realizacji tematu. Dzięki takim zabiegom wszyscy uczestnicy projektu znacznie rozwinęli kompetencje językowe i poszerzyli słownictwo. Udoskonalili także swoje kompetencje informatyczne i odkryli nowe możliwości narzędzi internetowych do komunikacji i współpracy międzynarodowej.

Miejscem spotkań uczniów było forum TwinSpace – tam właśnie, pisząc o swoim hobby, znajdowali osoby o wspólnych zainteresowaniach, dyskutowali w grupach międzynarodowych. Do realizacji wspólnych zadań wykorzystywali, np. Google docs, Google slides, Tricider, Easelly, a w programie Learning Apps i Easelly utworzono dla nich grupy/klasy zgodnie z podziałem na grupy.

Międzynarodowa współpraca od wczesnych lat pomogła kształtować otwartą postawę wobec świata i innych ludzi, wprowadziła uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu, rozbudziła ciekawość poznawczą uczniów i motywowała do nauki, wspierała ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji. Zwiększyła także europejski wymiar pracy szkoły, uatrakcyjniła jej ofertę i pozwoliła zaistnieć w międzynarodowej społeczności szkół.

Czy eTwinning może być metodą nauczania na obowiązkowych zajęciach? TAK! Czy nauczyciel angielskiego może swobodnie realizować wybrane treści podstawy programowej? TAK! Czy uczniowie w procesie międzynarodowej współpracy nauczą się i utrwalą obowiązujące słownictwo i gramatykę? TAK!

Dużo zróżnicowanych zadań, systematyczna praca, szybko pojawiające się efekty motywowały i przynosiły dzieciom ogromną satysfakcję. Z każdym wykonanym zadaniem nabierali pewności, że potrafią komunikować się w języku angielskim i nauka języka obcego ma sens. Większość z nich po raz pierwszy znalazła się w sytuacji wymagającej bieżącej komunikacji. Lekcje angielskiego w pracowni komputerowej były wyczekiwane i bardziej kojarzone przez uczniów z zabawą niż z nauką, chociaż służyły głównie do realizacji treści podstawy programowej.

 

Koordynatorki