Projekt eTwinning w Przeglądzie Edukacyjnym WODN w Łodzi

Projekt eTwinning w Przeglądzie Edukacyjnym WODN w Łodzi

TIERE – przygoda z książeczką – współpraca eTwinning na różnych poziomach edukacji to artykuł opublikowany w przez koordynatorki projektu krajowego w kwartalniku PRZEGLĄD EDUKACYJNY wydawany przez redakcję Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Zapraszamy do lektury. Autorki dzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji krajowej współpracy partnerskiej, w której tematem wiodącym jest  książeczka. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom uczniowie gimnazjum za pomocą wierszyków, rymowanek i zagadek uczyli dzieci przedszkolne nazw zwierząt domowych i dzikich w języku niemieckim. W projekcie wykorzystano oprócz ćwiczeń językowych aktywność plastyczną i nowoczesne technologie komunikacyjno – informacyjne wraz z różnymi narzędziami ICT. Uwzględniono potencjał twórczy partnerów oraz dostosowano zadania do ich możliwości poznawczych. Atrakcyjnym elementem projektu były wspólne zajęcia plenerowe w ZOO.

 

Autorki publikacji:
Izabela Twardowska, Alina Wujcik z Przedszkola Miejskiego nr 97 “Dziecięcy Sad” w Łodzi
Magdalena Bochman, Bożena Szadkowska z Gimnazjum im.gen Słubickiego z Izbicy Kujawskiej

Publikacja zawarta jest w kwartalniku Przegląd Edukacyjny – pismo dla nauczycieli nr 3/4 wrzesień – grudzień 2016,
ISSN 1231-322X wydanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.