Tydzień na projekt

Tydzień na projekt

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień na projekt” jest kursem dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć projekt „od zaraz”, ponieważ lubią się uczyć w praktyce i korzystać z doświadczeń innych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, co to jest eTwinning, jak nawiązać współpracę ze szkołami partnerskimi, jak zaplanować, przygotować i zarejestrować projekt. Poznają także przykłady dobrych praktyk i zostaną wprowadzeni w podstawowe funkcjonalności platformy TwinSpace.

W module 1 uczestnicy dowiedzą się, czym jest eTwinning i dlaczego warto do niego dołączyć. Zastanowią się także, jakie są cechy nowoczesnego nauczyciela i zarejestrują się w programie. Wezmą udział w głosowaniu „Kto to jest nowoczesny nauczyciel” i wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

Moduł 2  to czas na obejrzenie przykładów różnych projektów i zastanowienie się nad tematyką własnego projektu. Uczestnikom poznają kompetencje kluczowe, które mogą być kształcone podczas projektów eTwinning, a także podstawową wiedzę na temat grywalizacji. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat tworzenia projektów i wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 4 uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób szukać partnerów do współpracy. Wykonają obowiązkoweZadanie 4.

Moduł 5 to czas na rejestrację projektu.

W module 6 przybliżone zostaną podstawowe informacje na temat platformy TwinSpace. Uczestnicy wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych założeń i zasad uczestnictwa w programie eTwinning,
 • dokonanie rejestracji w programie,
 • nabycie umiejętności przygotowania projektu i jego rejestracji,
 • sprawne wyszukiwanie partnerów i projektów eTwinning,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 4 obowiązkowe i oceniane zadania do wykonania.

1.      Wybierz eTwinning

 • Czym jest eTwinning?
 • Dlaczego warto dołączyć do eTwinningu
 • Jak się zarejestrować?
 • Zarejestruj się
 • Kto to jest nowoczesny nauczyciel – głosowanie
 • Nowoczesny nauczyciel – cyfrowi uczniowie
 • Zadanie 1

2.      Poznaj innych – wybierz własną drogę

 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie
 • Kilka słów o grywalizacji
 • Przykłady projektów
 • Zadanie 2

3.      Opis projektu – ważna rzecz

 • Kilka słów o projektach
 • Opis projektu do rejestracji – formularz
 • Zadanie 3

4.      Aktywne poszukiwania

 • Jak znaleźć partnera do projektu eTwinning
 • Jak korzystać z narzędzi do szukania partnerów
 • Porady początkującego eTwinnera
 • Skontaktuj się, wyszukaj, zaproś
 • Zadanie 4

5.      Rejestracja projektu

 • Rejestracja projektu
 • Co dalej?

6.      Jak się nie zgubić na TwinSpace

 • Platforma TwinSpace
 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorką kursu jest pani Krystyna Kolendo-Dzięgielewska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl