Quo vadis ….. Europa?

Quo vadis ….. Europa?

Nazwa szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

Koordynator:
Edyta Dobiesz-Jąderko

Szkoły partnerskie:
Paul Pfinzing Gymnasium, Niemcy
IISS “C. Balbo”, Włochy

Obszary tematyczne:
geografia, historia, polityka, socjologia, nauki polityczne, język obcy

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/94834

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat europejskiego konkursu Eunited – Europa łączy
Laureat konkursu European Language Label

 

Projekt podejmuje bardzo ważny temat dla społeczności europejskiej, wymagający od uczestników refleksji na temat sytuacji w Europie jako wspólnoty państw, kierunku zmian oraz kreatywności w wieloaspektowej analizie. Na uwagę zasługują oryginalne pomysły uczniów w podejściu do tematu, inwencja twórcza oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przez pięć miesięcy, pięciu nauczycieli i sześćdziesięciu siedmiu uczniów z trzech krajów starało się wspólnie odpowiedzieć na pytania: Co nas łączy w Europie? Co my Europejczycy powinniśmy zmienić, rozliczyć z przeszłości i jakich uprzedzeń powinniśmy się pozbyć dla dobra wspólnoty europejskiej?

Projekt realizowany był interdyscyplinarnie poprzez współpracę nauczycielek języka obcego i geografii. Stosowano zróżnicowane metody i narzędzia, co pozwoliło uczniom rozwinąć i udoskonalić zarówno wiedzę, jak i zupełnie nowe umiejętności: znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności, rozumienie tekstów ze słuchu i wypowiedzi pisemnych o różnej formie i długości, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych, bogatych i spójnych pod względem treści, umiejętność argumentowania, dyskutowania, komentowania, pracy zespołowej, spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych. Uczniowie doskonalili technikę samodzielnej pracy, korzystania ze źródeł informacji w języku obcym, komunikowania się za jego pomocą i stosowania w praktyce różnych struktur leksykalno-gramatycznych.

Wszyscy partnerzy wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i bardzo dobrą organizacją. Pracowali w grupach szkolny i międzynarodowych, a także indywidualnie.

Na początku projektu partnerzy dzielili się informacjami o sobie, szkole, swoim mieście. Ponadto każda z grup przedstawiała stan postrzegania wartości europejskich w swoich krajach dawniej i dziś. Powrót do przeszłości był bardzo ciekawym doświadczeniem dla młodzieży, tym bardziej, że partnerzy z Niemiec (dawniej RFN) znali sytuację w krajach komunistycznych głównie z literatury. Mogli zatem dowiedzieć się od uczestników (ich rodziców i dziadków) znacznie więcej.

W międzynarodowych grupach partnerzy opracowali ankietę „Jak czujesz się jako obywatel UE?” skierowaną do wszystkich uczestników projektu, ale także do wybranych losowo pozostałych uczniów szkół. Wspólnie snuli wizje dla Europy, tworzyli jej obraz jako wspólnoty marzeń, formułowali postulaty dla Niemiec, które od czerwca 2020 r. będą przewodniczyć Unii, pracowali nad treścią piosenki dla Europy „Europa – unser Haus”.

Współpraca oparta była na ciągłej komunikacji, którą partnerzy powadzili poprzez narzędzia TwinSpace i Skype. Nauczyciele ze szkół partnerskich współpracowali ze sobą na każdym etapie działań nadzorując terminowość i poprawność realizacji.

Zastosowanie różnorodnych aplikacji i narzędzi internetowych pomogło nam w sposób bardzo ciekawy i innowacyjny dokonać analizy zadań projektowych i osiągnąć założone cele. Rezultatem twórczej pracy są bardzo ciekawe materiały: teksty, nagrania, prezentacje do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego, także przez innych nauczycieli. Platforma eTwinning i jej narzędzia same w sobie są nowatorską formą współpracy młodzieży z krajów europejskich, wspierającą komunikację w językach obcych.

Koordynatorka