Reacting to confrontations and catastrophies with collaboration

Reacting to confrontations and catastrophies with collaboration

Nazwa szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Koordynator:
Anna Pławecka

Szkoły partnerskie:
Kaufmannsschule II, Germany
ORTAKÖY 80 YIL TL VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, Turkey
3o Geniko Lykeio Ano Liosion, Greece
IISS “R. CANUDO-MARONE-GALILEI’, Italy
Sint Willebrord – Heilige Familie, Belgium

Obszary tematyczne:
podstawy przedsiębiorczości, język obcy

Języki:
angielski, grecki, polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/44182

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Projekt miał za zadanie zbadać współpracę międzynarodową na różnych poziomach i w różnorodnych aspektach. Polscy uczniowie odwiedzili lokalnych przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami z branży energetycznej, odzieżowej, farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, by zaprezentować ich działalność na rynku międzynarodowym. Uczestnicy projektu pracowali także w grupach międzynarodowych, badając i porównując pracę przedsiębiorstw posiadających swoje oddziały w wielu – w tym ich ojczystych krajach, takich jak np. Nike czy Apple. Ponadto identyfikowali problemy i katastrofy, historyczne i bieżące, by znaleźć rozwiązania poprzez współpracę i wsparcie na poziomie międzynarodowym.

Działania:

 • Nawiązanie współpracy i przyjaźni międzynarodowej przy wykorzystaniu języka angielskiego
 • Zgłębienie zasad netykiety i bezpiecznego posługiwania się Internetem na poziomie jednostki, szkoły, przedsiębiorstwa, krajów
 • Poznanie celów i zasad współpracy pomiędzy indywidualnymi uczniami, szkołami, przedsiębiorstwami i krajami
 • Konkurs na logo projektu
 • Znalezienie międzynarodowych przedsiębiorstw w swoim własnym mieście, kraju
 • Wizyty polskich uczniów w przedsiębiorstwach lokalnych
 • Analiza porównawcza przedsiębiorstw globalnych we wszystkich krajach uczestników projektu
 • Określenie zasad i roli współpracy międzynarodowej w czasie hossy i bessy, sukcesów przedsiębiorstw globalnych oraz katastrof
 • Prezentacja katastrof oraz sposób ich przezwyciężania poprzez międzynarodową współpracę
 • Dyskusje, burze mózgów z zapisami efektów na Padlecie
 • Spotkania na Skype – wideokonferencje
 • Szukanie pomysłów na własne aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństw lokalnych i globalnych – tworzenie biznesplanów na inicjatywę młodzieżową w środowisku
 • Prowadzenie lekcji z podstaw przedsiębiorczości w języku angielskim
 • Ewaluacja

Projekt w sposób praktyczny i nowatorski rozwinął liczne treści z podstawy programowej Podstaw Przedsiębiorczości i nie tylko. Był bardzo atrakcyjny dla jego uczestników, choć na początku budził ich wątpliwości – rynek pracy to kwestia, która uczniom liceum wydaje się zwykle dość odległa, zwłaszcza kiedy ich własne miasto wydaje im się nudne i pozbawione perspektyw. Dzięki realizacji działań projektowych poznali je lepiej właśnie od strony oferowanych możliwości rozwoju i zarobku (lokalni przedsiębiorcy i międzynarodowe koncerny). Uczniowie mieli znaczący wpływ na treść i zakres podejmowanych działań oraz wykorzystywane narzędzia –  sami dostosowywali bieg projektu do swoich potrzeb.

Kontakt na żywo z rówieśnikami był dla nich bezcenny i pokazał im prawdziwy sens nauki języka obcego. Odkryli wręcz, że brak możliwości komunikacji z obcokrajowcami jest uciążliwym ograniczeniem. Dzięki projektowi mogli także wykazać się inicjatywą, dostrzec, że ich głos jest ważny, wyzwala reakcję i zaangażowanie ludzi wokół, a współpraca przynosi wyjątkowe efekty. Rozwijali w sobie ciekawość świata przez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą, poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej, narodowej przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia.

W projekt zostali zaangażowani uczniowie o zróżnicowanych umiejętnościach językowych i niskiej motywacji do nauki języka. Początki były bardzo trudne. Dzięki projektowi udało się jednak nawiązać nic porozumienia zarówno na linii nauczyciel-uczniowie, jak i uczeń-uczeń. Projekt uświadomił im także ich przyszłe role na rynku pracy oraz istotę znajomości języków obcych w celu komfortowego wejścia w życie gospodarcze państwa.

Dzięki poznawania lokalnych przedsiębiorców odkryli zupełnie nowe możliwości zawodowe w swoim najbliższym otoczeniu, które w ich mniemaniu nie oferowało do tej pory nic ciekawego. Ponadto zaproponowali własne inicjatywy pozwalające na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu miasta i kraju.

Koordynatorka