Read and Share

Read and Share

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni
Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

Koordynatorzy:
Aneta Kleisa i Maria Jastrząb

Szkoła partnerska:
Agrupamento de Escolas da Lousã (Portugalia)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II (Polska)
3rd Gymnasium of Korinthos (Grecja)
Dimitar Talev Secondary School (Bułgaria)
Escola Sant Miquel (Hiszpania)
Gymnázium Vysoké Mýto (Czechy)
Scoala Nr.58 “Petre Ghelmez” (Rumunia)

Obszary tematyczne:
edukacja wczesnoszkolna

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/26198/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

Tematyka projektu oscylowała wokół książek, bibliotek szkolnych i lokalnych, spotkań z autorami, szeroko pojmowanego czytania i promowania czytelnictwa oraz rozwijania wśród uczestników projektu postawy rozumienia wagi czytania i odpowiedzialności za innych. Uczestnicy projektu szukali pomysłów jak zachęcać do sięgnięcia po książkę innych i jak wykorzystywać do tego dostępne narzędzia TIK. Projekt miał także za zadanie rozbudzenie ciekawości literaturą w krajach partnerskich, tworzenie własnych różnorodnych książeczek, dzielnie się pomysłami, opiniami, uczenie się pracy w grupach i współpracy z partnerami w projekcie.

 

Główne cele projektu:

  1. Rozwijanie czytelnictwa i zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form promocji czytelnictwa.
  3. Zaangażowanie uczniów w działania na rzecz czytelnictwa w lokalnej społeczności.
  4. Pobudzanie postawy aktywnego obywatelstwa.
  5. Rozwijanie wśród uczniów kreatywności i krytycznego myślenia.
  6. Stworzenie uczniom możliwości dzielenia się doświadczeniami z kolegami z innych krajów.
  7. Nauka zgodnej współpracy.
  8. Ułatwienie zdobywania kluczowych umiejętności ważnych w uczeniu się przez całe życie w zakresie umiejętności społecznych i informatycznych.
  9. Pokonywanie barier językowych i kulturowych.

Innowacyjność projektu opierała się na dziecięcej kreatywności, interdyscyplinarności i nieszablonowych działaniach pozaszkolnych w społeczności lokalnej. Uczniowie uczyli się poprzez wspólne działanie, rozwijali kreatywność i własną ekspresję, motywując siebie i innych do czytania. Uczyli się krytycznego myślenia. Promowali książki w środowisku lokalnym. W oryginalny, nowatorski sposób (zorganizowali piknik czytelniczy dla całej szkoły i społeczności lokalnej z grami i quizami o książkach). Byli pomysłodawcami mini projektu- zorganizowali Dzień Otwarty w Bibliotece Miejskiej „Walentynki w bibliotece”. Przygotowali wiele zabaw i gier związanych z książką dla społeczności lokalnej. Dzięki projektowi szkoła nawiązała współpracę z Biblioteką Miejską, która trwa do dziś i będzie kontynuowana. Uczniowie stworzyli „Nietypową bibliotekę dla naszych sąsiadów” – „Książki na drzewie”.

Projekt był rozpisany w sekwencji 7 przygód, a każda z nich była dla uczniów ekscytującym wyzwaniem, a przy tym zabawą i nauką. Uczniowie tworzyli gry o książkach dla partnerów z innych krajów, napisali „przepis na dobrą książkę”, odbyli baśniową podróż do odległych Chin (wraz z gośćmi ze środowiska lokalnego), tworzyli własne ebooki, projektowali plakaty promujące czytanie, promowali swoje ulubione książki nagrywając filmy dla rówieśników, projektowali zakładki do książek, brali udział w spotkaniu z autorem, tworzyli lapbooki i nietypowe książki Kamishibai, brali udział w flashmobie czytelniczym. Uczniowie wymieniali poglądy i informacje na forum oraz dodawali komentarze na platformie TwinSpace. Głosowali, aby wybrać logo projektu i zdjęcie w konkursie “Przyłapani na czytaniu“. Współpracowali przy tworzeniu e-booków, Europejskiej Mapy Literatury Dziecięcej i dzielili się opiniami na temat ulubionych bohaterów książek, których kochają i z którymi chcieliby się zaprzyjaźnić.

Mimo iż projekt dobiegł końca, działania inspirowane “Read and Share” są kontynuowane w nowym roku szkolnym. Projekt wpisuje się w założenia podstawy programowej wprowadzając uczniów w świat literatury, rozbudzając ich zainteresowania czytelnicze oraz kształtując kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich. Projekt promuje czytanie jako jedną z najważniejszych kompetencji wpływających na sukces dzieci w szkole i pozwalających pokonywać ograniczenia i trudności napotykane w środowisku społecznym.

Najmocniejszymi stronami projektu okazały się: zaangażowanie uczestników oraz dobra współpraca koordynatorów. Planowanie, prowadzenie działań i ewaluacja odbywały się w ścisłej współpracy z wszystkimi szkołami partnerskimi.

Podsumowaniem naszego projektu był między innymi wspólnie napisany, międzynarodowy ebook opowiadający o naszych przygodach z „Read and Share”, który uzmysłowił uczniom i nauczycielom, że nasza opowieść tak naprawdę nie ma końca. Czytanie nigdy się nie kończy, a dla tych, którzy przeżyli przygodę z „Read and Share” nowe działania rozpoczęły się niebawem, ponieważ zdecydowaliśmy kontynuować tę niezwykłą podróż w świecie książek.

Koordynatorki