Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy

Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy organizowane online w dniach 24-26 marca 2021r.  w godz. 15:00 – 18:30. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych, pracujących z uczniami w wieku 15-20 lat. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Do 28 lutego 2021 r. czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych
  • pracujących z uczniami w  wieku 15-20 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych warsztatach doskonalenia zawodowego eTwinning(online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy