Responsible Consumption in Action 

Responsible Consumption in Action 

 

Koordynatorki:
Małgorzata Walkusz i Anna Adamczyk – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

Kraje partnerskie:
Czechy, Hiszpania

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK, biologia

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:

 

Cel nr 12 spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – odpowiedzialna konsumpcja to główny temat projektu. Partnerzy podjęli liczne działania uświadamiające obecną sytuację i  demonstrujące uczniom jak stać się odpowiedzialnym konsumentem, m.in. analizowali ślady węglowe i wodne, badali ulubione produkty pod kątem opakowań, pochodzenia, transportu…

Działania:

 • Przeprowadzenie ewaluacji wstępnej, mającej na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Przedstawienie zespołów: uczniowie przedstawiają siebie, swoje szkoły i miejsca zamieszkania. Tworzą małe grupy narodowe.
 • Zbieranie informacji i dyskusje na temat bezpiecznego korzystania z i praw autorskich. Na ich podstawie uczniowie stworzyli zasady pracy w projekcie.
 • Zapoznanie z Celami Zrównoważonego Rozwoju poprzez lekturę dostępnych w sieci materiałów oraz dyskusja: Jak rozumiem ‘zrównoważony rozwój’.
 • Praca nad Celem 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Działania uświadamiające obecną sytuację oraz jak stać się odpowiedzialnym konsumentem: zegar klimatyczny, obliczanie śladu węglowego, analizowanie śladu wodnego, przeprowadzanie ankiet w szkołach, badanie ulubionych produktów pod kątem opakować, pochodzenia, transportu.
 • Utworzenie międzynarodowych grup, które stworzą materiały online oraz do wydruku, do wykorzystania na warsztatach organizowanych dla społeczności szkolnych.
 • Współpraca w sześciu grupach międzynarodowych: kodowanie zagadek w Scratch, tworzenie zakodowanych zagadek, krzyżówek, rozsypanek wyrazowych, quizów, prezentacji wstępnych do warsztatów oraz certyfikatów dla uczestników
 • Przeprowadzenie warsztatów ‘Jak być odpowiedzialnym konsumentem’ dla innych uczniów w szkole z wykorzystaniem wypracowanych wspólnie materiałów.
 • Tworzenie broszury podsumowującej, ewaluacja końcowa, deklaracje uczniów n/t podjęcia osobistych działań, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko.
 • Kącik kulturowy – umieszczanie prezentacji o kulturze i tradycjach krajów partnerskich.
 • Konkurs na logo projektu.

Projekt pozwolił uczniom uzyskać pewien stopień dojrzałości społecznej, lepiej zrozumieć istotę Celu 12 zrównoważonego rozwoju, aktywnie podejmować globalne wyzwania, które są częścią edukacji obywatelskiej, przećwiczyć poszukiwania informacji, krytycznego myślenia i wzbudzić ciekawość w zgłębianych tematach, korzystać z narzędzi internetowych, które będą przydatne w dalszej edukacji i pracy zawodowej, rozwinąć pewność siebie i umiejętność wyrażania własnych opinii, wykorzystywać odpowiednio własne umiejętności dzięki pracy zespołowej i podejściu włączającemu.

Uczniowie zdali sobie sprawę ze znaczenia języka angielskiego jako narzędzia międzynarodowej komunikacji, co motywowało ich do dalszej nauki. Zaangażowali się we wspólne działania, uczyli się od siebie nawzajem. Stali się bardziej odpowiedzialnymi, świadomymi konsumentami, wiedzącymi, jak dzielić się zdobytą wiedzą, co było najważniejszym rezultatem i ziarnem nadziei dla przyszłość naszej planety.

Koordynatorki