Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe obecne jest w każdej sferze naszego życia. To nie tylko literatura piękna, historia, muzea, ale także tradycje kulinarne, filmy, muzyka, budynki, rzemiosło. krajobraz… Dziedzictwo kulturowe łączy nas i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy, przyczynia się do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko przeszłość, ale także podstawa naszej przyszłości.  To uniwersalne wartości, a naszym zadaniem jest dbanie o nie i przekazanie ich przyszłym pokoleniom.

 

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. Dzięki temu zadbamy o nie w należyty sposób i pozwolimy kolejnym pokoleniom czerpać z jego zasobów.

Tego roku, w całej Europie, odbędą się  tysiące rozmaitych eventów. Podjęte zostaną różnorodne  działania na wszystkich szczeblach. Działaniami będą zarządzać krajowi koordynatorzy, a wspierać ich będą: sieć Creative Europe Desks, reprezentacje Parlamentu i Komisji Europejskiej, interesariusze oraz sektor kultury. Będą to m.in.:

  • European Heritage Label – Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, posiadającym silną europejską wartość symboliczną, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej.
  • European Heritage Days – inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości dotyczącej bogactwa dziedzictwa europejskiego.
  • European Union Prize for Cultural Heritage – Nagroda Unii Europejskiej w kategorii Dziedzictwa Kulturowego Europa Nostra jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, które promuje najlepsze osiągnięcia związane z konserwacją dziedzictwa, zarządzaniem, badaniami, edukacją i komunikacją. Przyczynia się w ten sposób do zwiększenia widoczności dziedzictwa kulturowego jako istotnego zasobu europejskiego społeczeństwa i ekonomii.
  • Oraz działania realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i projekty wzmacniające obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego związane z kluczowymi celami przedsięwzięcia

Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę, na której znajdziecie kolejne informacje.

W Polsce działania związane z obchodami ERDK 2018 prowadzi Międzynarodowe Centrum Kultury.

Nie zapomnijcie o mediach społecznościowych. Szukając #EuropeForCulture  będziecie na bieżąco!

 

Dziedzictwo kulturowe pojawia się także jako temat licznych projektów edukacyjnych eTwinning. W związku z tym, celebrując ERDK 2018, przygotowaliśmy specjalną kategorię w konkursie Nasz projekt eTwinning 2018 – Dziedzictwo kulturowe, mającą na celu nagrodzenie i promowanie działań w tym obszarze.

Do 31 stycznia szkoły mogą zgłaszać projekty eTwinning skupiające się na związanych z tematem zagadnieniach. Więcej informacji na stronie konkursu.